NYHETER

Se alle artikler

Ystmark flesker til mot media

Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark kommer med en flengende kritikk av norske mediers fiskeridekning i en kronikk i Nordlys.

Kronikken er et svar på en artikkel skrevet av Nordlys' politiske redaktør Skjalg Fjellheim. Lenke til saken HER.

Temaet er opinionens tillit til norske journalister og Pressens Faglige Utvalg (PFU) som er et klageorgan for dem som føler seg urettmessig behandlet av media. Utgangspunktet er at Fjellheim kaller Faktisk.no for pressens eget organ for selvskading.

Ystmarks tilsvar er at få yrkesgrupper har lavere troverdighet enn norske journaliser, og at pressen har et tillitsproblem.

- Det er skummelt! For en vedvarende tillitssvikt til pressen utfordrer en del av grunnmuren i demokratiet, skriver Ystmark som er administrerende direktør i Norges største bransjeorganisasjon for sjømat.

Han skriver at i dagens medieverden spres nyheter via sosiale medier i rekordfart, og nyheter som er tilbakevist, blir resirkulert via nettet årevis etter at de ble skrevet.

- PFU jobber derimot sent. Det tar tid å vurdere, og når dommen endelig kommer, skal det dømte medium annonsere egen feil. Da er allerede sannheten etablert. Om den er aldri så lite tuftet på fakta. Vi som jobber for norsk sjømatnæring ser dette dessverre ofte. Feil gjentas og forsterkes. Når vi påpeker åpenbare faktafeil, så inviteres vi til å skrive et debattinnlegg. Vi får klare begrensninger på antallet tegn vi kan bruke, og ikke sjelden blir innlegget gjemt bort nederst på debattsiden, og ofte kun i papirversjonen. Samtidig spres den opprinnelige feilinformasjonen stadig videre via sosiale medier, skriver Ystmark.

Les hele kronikken hans HER.