NYHETER

Se alle artikler

Kina fortsatt bare åpen på papiret

Sjømat-eksporten til Kina er ennå ikke normalisert i praksis, men Norges sjømatråd håper det vil skje raskt.

Den 23.mai var fiskeriminister Per Sandberg i Beijing og undertegnet en protokoll med sjefen for det kinesiske mattilsynet.

- Vi hadde håpet på en normalisering i ukene etter signeringen, men det er ikke skjedd ennå. Vi håper likevel at forholdene vil forbedres rimelig raskt, men NÅR kan vi ikke si med sikkerhet. Vi hadde trodd alt skulle være på plass før sommeren. Nå må vi bare se framover. Der er en god tone mellom partene. Vi snakker sammen, sier Norges fiskeriutsending til Kina, Sigmund Bjørgo, til IntraFish.

Saken er at protokollen ennå ikke er implementert. Grensekontroll- og veterinærmyndighetene jobber fortsatt med gammel instruks. Da gjelder gammel praksis.

- Det er fortsatt for stor risiko for kinesiske importører å legge inn for store bestillinger, for eksempel på norsk laks, sier Bjørgo.

Statistikkens tydelige språk

Eksportstatistikken er tydelig.

Norsk lakseeksport direkte til Kina er ned med 37 prosent i løpet av årets første sju måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Men det er på små volumer. Hittil i år er det solgt bare 1.253 tonn norsk laks (omregnet til rund vekt, WFE) direkte til Kina.

Laksen benytter fortsatt bakdøra, som blant annet er Vietnam. Til og med juli er norsk lakseeksport til Vietnam opp 51 prosent til 19.621 tonn, omregnet til rund vekt, sammenliknet med fjorårets første sju måneder. Mesteparten av dette kvantumet, rundt 15.000 tonn, er fersk hel laks.

Eksporten av fryst filet er opp 240 prosent til 896 tonn produktvekt (dette tallet inngår i totalen på nesten 20.000 tonn rund vekt).

Fortsatt karantene

- Eksportørene møter fortsatt utfordringer på Kina. Fersk norsk laks havner i karantene og resultatene av laboratorieanalyser er sjelden ferdige før det er gått ei uke, gjerne lenger. Derfor må fisken fryses inn. Og derfor sitter norske eksportører på gjerdet og venter, sier Øystein Valanes til IntraFish.

Han er Sjømatrådets analytiker av situasjonen for markedsadgang.

- Vi har følelsen av at den norske ambassaden i Beijing har en god dialog med kinesiske myndigheter på topplan, men nye prosedyrer og instrukser er ikke kommunisert nedover i systemet. Vi har forståelse for at eksportørene sitter på gjerdet. Vi har ennå ikke mottatt skriftlig informasjon som garanterer at fersk laks kommer raskt gjennom veterinærkontrollene på flyplassene, sier Valanes.

Utfordringer for pelagisk og hvitfisk

En annen utfordring er at makrellsesongen begynner om én måneds tid, og trålerne skal ut og ta restkvotene av torsk. Flåteleddet venter på klarsignal fra Kina.

- Situasjonen er prekær. Kinesiske myndigheter har ikke siden 11.mars 2015 oppdatert listene over hvilke norske eksportører som får lov å selge på Kina. Vi har ennå ikke mottatt skriftlig informasjon eller fått beskjed om når nye lister blir publisert, sier Valanes.

De gamle listene inneholder rundt 320 godkjente norske eksportbedrifter.

Fra Norge er det oversendt 64 forespørsler om nyregistreringer. Dette inkluderer også operative virksomheter som har endret informasjon som fiskebruksnummer og/eller navn.

I tillegg er det oversendt revidert informasjon for 257 virksomheter, hovedsakelig opplysninger som ikke er avgjørende for virksomhetens godkjennelse per i dag.

Derimot mister flere og flere virksomheter muligheten til å eksportere til Kina etter hvert som tida går og endringer i virksomhetens informasjon ikke blir oppdatert av kinesiske myndigheter.

- Virksomheter som ikke er listeført, eller er listeført med utgått informasjon, kan ikke eksportere sjømat til Kina, advarer Valanes.