NYHETER

Se alle artikler

Men TTIP var ikke død

- TTIPs død er rykter. Nå viser det seg at avtalen bare er lagt på is. Det kan få positive følger for handelen med norsk sjømat, sier seniorforsker Arne Melchior.

Han leder forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Nupi.

TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det er en mulig frihandelsavtale mellom EU og USA. Forhandlingene stoppet da Trump ble valgt til president i USA.

Melchior viser til World Trade Online som er en velrenommert nettavis i USA med fokus på handelspolitikk.

Der siteres USAs handelsminister Robert Lighthizer på at USA og EU kan komme til å gjenoppta forhandlingene etter at valget i Tyskland er over. Og det holdes nå i september.

USA har to handelsministre. Lighthizer har ansvaret for handelsavtaler. Han siteres i artikkelen på at det har vært vanskelig å komme i gang tidligere i år fordi der har vært avholdt så mange valg i europeiske land. Tyskland er sist ut. Lighthizer sier ikke at Trump stoppet prosessen.

- Uttalelsene fra Lighthizer er viktige og meget interessante. Trump har jo kritisert det amerikanske handelsunderskuddet med Tyskland. Når man forhandler om handelsavtaler, er forutsetningen et vinn-vinn-resultat. Trumps erklærte politikk er "America first". Men nå viser det seg at amerikansk handelspolitikk fortsatt er i støpeskjeen, sier Melchior til IntraFish.

- Må koble oss på

Assisterende direktør Trond Davidsen i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge bekrefter Melchiors synspunkt.

- Også vi oppfatter at TTIP bare er lagt på is. Det skjedde som en følge av presidentvalget i USA og Brexit. En god avtale mellom EU og USA kan bli problematisk for Norge, med mindre vi får koblet oss på. En frihandelsavtale vil stimulere til økt handel mellom partene. Og økt handel betyr økt velferd. Og økt velferd vil ut fra erfaring medføre større etterspørsel etter sjømat, sier Davidsen til IntraFish.

- Betydelig gevinst

Like før årsskiftet la Nupi fram en TTIP-rapport på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Studien analyserer TTIP-avtalen, dens virkninger for Norge og Norges handlingsvalg. Konklusjonen er at dersom Norge slutter seg til, vil det samlet ha en betydelig gevinst.