NYHETER

Se alle artikler

Sterk etterspørsel og høye priser for oppdrettslaks er en velsignelse for vill laks

Leverandører prøver å bøte på høye priser for oppdrettet atlantisk laks med å heller gå for vill laks.

Prisene for vill laks i Europa er for tiden på et høyt nivå, til tross for sunne landinger, hovedsakelig på grunn av sterk etterspørsel og valtuaendringer, for ikke å nevne et skifte vekk fra atlantisk laks, ifølge aktører i næringen.

I år er det allerede fisket mer vill laks enn hva Alaska Department of Fish and Game hadde forutsett med 204 millioner laks.

Til og med 7. september fordelte fangstene seg slik:

Salmon

Pre-season forecast

Harvest figures

Chinook

80,000

245,000

Sockeye

40.88 million

51.87 million

Coho

4.7 million

3.75 million

Pink

141.95 million

131.95 million

Keta

16.75 million

22.1 million

TOTAL

204.36 million

209.91 million

Jis de Kievit, innkjøper hos det nederlandske selskapet Welmar Seafood, sier til IntraFish at den sterke etterspørselen for laks fra Alaska delvis henger sammen med tilbudet sesongen før.

-Prisene for sockeye er høye og vil holde seg stabile ettersom det er knapphet på produktet i markedet, sier de Kievit.

Mangel på tilgjengelig sockeye fra Alaska, spesielt større størrelser som røkeriene i EU foretrekker, tvinger noen importører til å se mot tilgjengelig produkt i Russland.

Et stort innsig av sockeye i Bristol Bay førte til et etterslep innen bearbeiding av laksen, noe som førte til endret tilbudsmiks og påvirket også kvalitetsgraderingen, påpeker hun.

-Generelt sett vil ikke tilbudet være stort nok. Vi ser mot Russland for fisk, men de fleste fangstene der er ikke MSC-sertifisert, sier hun.

Andre utfordringer for chum og pink

Markedene for chum og pink ser også ut til å bli stramme, men av ulike årsaker. Fangstene av chum var gode i Alaska, men etterspørselen er veldig stor på grunn av fjorårets knapphet.

Etterspørselen etter chumfileter med skinn i store størrelser er stor, ettersom folk prøver å finne alternativer til den dyre atlantiske laksen, sier de Kievit.

-Det er ikke en enkel erstatning, ettersom chum er helt annerledes når det gjelder struktur og smak… så en ser erstatninger, men ikke i stort omfang, sier hun.

Produksjonen av pink i Kina til porsjoner, fileter og filetblokker vil trolig bli på samme nivå som i 2016, noe som vil føre til stramt tilbud og stabile priser.

Generelt sett prøver alle importører å få nok leveranser for deres vanlige behov ettersom sesongene for de fleste artene ikke har vært «normal» de siste to årene.

-Utfordringen er å få leveransene, sier de Kievit.

Johan Brouwer, salgsdirektør for Seafood Connection, ser også sterk etterspørsel for vill laks i EU, og selskapet får spørsmål om ekstra volumer til tross for høyere priser.

-Vi har solgt betydelig mer sockeye i EU. Kundene er desperate etter å få fisken så snart som mulig fordi de også ser økt etterspørsel mens lagrene er tomme, sier han.

Ifølge Brouwer er prisene stabile, men «på et høyere nivå».

Valuta spiller inn

Takket være den bedrede valutasituasjonen mellom dollar og euro sammenlignet med fjoråret er det nå et mindre gap i pris for det ferdige produktet, sier Sebastien Roussel, daglig leder for Direct Ocean, til IntraFish.

Uansett er prisene for «chum med god kjøttfarge» i det franske markedet «for dyr» for øyeblikket.

For porsjoner og fileter med «god kjøttfarge» er prisen høyere enn 8 dollar per kilo for ferdig produkt fra Kina, sier han.

-Dette er virkelig for høyt, så folk går for svakere farge på chum ettersom det er et stort gap mellom de to, sier han. Chum med svakere kjøttfarge går til sammenligning for mellom 5 og 6 dollar per kilo.

Og selvsagt fortsetter prisbevisste leverandører å kjøpe porsjoner og fileter av pink til bruk i frosne produkter.

-Pink er den letteste måten å fortsette med laks uten å kjøpe den dyre atlantiske laksen, sier Roussel.

Vill laks er ikke noen erstatning for atlantisk laks, men leverandørene som har begge produktene i sin portefølje har en tendens til å stoppe promoteringen av oppdrettet laks når prisene er for høye, og heller promotere den ville laksen, sier han.

-De prøver å redusere salg av atlantisk laks, og heller pushe salg av vill. For dem som lager produkter som ferdigretter, har noen besluttet å stoppe bruken av atlantisk laks og heller benytte vill laks. Vi vet at prisen for atlantisk laks går ned, men når vi snakker om produkter, som filet, så er prisen fortsatt veldig høy.

For Roussels kunder er vill laks fra Alaska via Kina et godt alternativ, spesielt chum og pink. Direct Ocean har nesten ikke sockeye, som vanligvis går direkte fra Alaska inn i EU til røkeriene, påpeker han.

-Vi kjøper en liten mengde fileter av chum direkte fra Alaska, og betaler rundt 10 prosent mer enn i fjor i dollar, mens for pink – enkeltfrossen for det kinesiske markedet – er prisene rundt 1,65 dollar per pound, sier han.

En økende trend som fortsetter å påvirke det globale tilbudet av vill laks – spesielt sockeye – er øke aksept og etterspørsel etter vill laks i USA-markedet.

-Alle de store aktørene i Alaska har investert mye i maskiner for å bearbeide fisken og sende sockeye til USA, sier Roussel.