NYHETER

Se alle artikler

Sterke laksepriser rammer britiske supermarkeder, etterspørselen faller

Snittprisene det siste året har økt 10 prosent sammenlignet med prisene året før.

Laksesalget i britiske supermarkeder falt i løpet av de 52 ukene frem til 12. august når det gjelder volum, ettersom prisene på fisken økte i alle former. Det viser nye tall fra markedsforskningsselskapet Nielsen.

Mens laksesalget falt med 6 prosent til 54.432 tonn, kompenserte høyere priser for nedgangen, og i alt ble det solgt laks for 897,9 millioner pund.

Totalt sett økte prisene med 10,2 prosent til et snitt på 16,49 pund per kilo.

Oppdrettet laks

Salg av oppdrettet laks utgjorde nær 90 prosent av det totale salget av laks hos britiske supermarkeder, med snittpriser på 17,38 pund per kilo, som var 9,6 prosent over prisene i samme periode et år tidligere.

Ettersom prisene økte, falt salgsvolumene for oppdrettet laks med 5 prosent i perioden, til 46.314 tonn. Verdien økte med 4 prosent til 804,7 millioner pund.

Vill laks

Salget av vill laks falt med 11 prosent i volum til 8.117 tonn. Verdien holdt seg stabil på 93 millioner pund, noe som også skyldtes en prisøkning på 12,6 prosent til 11,47 pund per kilo.

Markedsandelene endrer seg

Oversikten viser også at Tesco har tapt noe av markedsandelen sin i løpet av de 12 siste månedene, og har nå 22,4 prosent. Det er fremdeles høyere enn Sainsbury, som har en markedsandel på 16,3 prosent.

Aldi har nå 10 prosent markedsandel og har for første gang passert Morrisons, som har en andel på 8,7 prosent. Lidl øke fortsatt, og har nå en markedsandel på 7,4 prosent.