NYHETER

Se alle artikler

(NY) – En tung dag for alle i Sjømatrådet

(Oppdatert kl. 14:03) Ledelsen vil nedbemanne Norges sjømatråd med 10–15 ansatte, noe de ansatte har motsatt seg. – Vårt mål er at ingen skal sies opp, sier tillitsvalgt Jan Ståle Lauritzen. – Noe av det vanskeligste en gjør som leder, sier Renate Larsen.

(Oppdatert klokken 14:03 med kommentarer fra Renate Larsen)

Lauritzen representer de ansatte som er organisert i Nito, fagforbundet Sjømatrådet har tariffavtale med. Sjømatrådet har også ansatte som er organisert i andre fagforbund.

Tirsdag ble det kjent at Sjømatrådet planlegger å nedbemanne.

– Dette er en vanskelig, men helt nødvendig prosess. Vi har som målsetning å ha gjennomført prosessen før årsskiftet, sier administrerende direktør Renate Larsen i en pressemelding.

Larsen sier til IntraFish at det foreløpige anslaget er at 10–15 personer må gå, og at det i første omgang er en prosess ved hovedkontoret.

– Så vil vi be bransjeorganisasjoner og andre interessenter om innspill når det gjelder tilstedeværelsen ute i markedet og innretningen på utekontorer. Dette er noe vi ønsker å ha på plass i løpet av april 2018, sier Larsen til IntraFish.

Det jobber rundt 50 stykker ved hovedkontoret idag.

– Tøff beskjed å få

De tillitsvalgte ved Sjømatrådet legger ikke skjul på at det er en tøff beskjed å få.

– Vi har også fått beskjed om at det skal nedbemannes med 10–15 personer, i første omgang, sier Sara Møllebakken til IntraFish. Hun er markedsrådgiver, og tillitsvalgt for samtlige ansatte i Sjømatrådet.

Møllebakken sier at de tillitsvalgte ble orientert om planene fredag 22. september. Resten av de ansatte ble orientert på et møte mandag klokken 13.

– Hvordan tar de ansatte det?

– Det er ulikt ut ifra person til person, men det er klart at det er en tøff beskjed å få for organisasjonen, sier Lauritzen.

– Var det en overraskende beskjed å få?

– Det ble kuttet i ledergruppen tidligere i år, og vi tenkte kanskje at det kunne komme noe mer. Likevel er en slik beskjed som dette naturligvis litt overraskende å få, sier han.

– Hvordan skal nedbemanningene skje? Hvilke avdelinger? Går det på ansiennitet?

– Så langt har vi ikke kommet ennå. Det er fortsatt ganske ferskt. Når det er sagt så stiller vi oss ikke bak forslaget slik det ligger i dag. Vårt mål er at ingen skal sies opp.

Ingen nær pensjonsalder

Ifølge Møllebakken har Sjømatrådet «god blanding» av folk, med varierende fartstid og alder.

– Det er ingen som er nær pensjonsalder, sier Møllebakken.

Hun sier at de tillitsvalgte nå har fokus på å ivareta de ansatte på en god måte, samt forsøke å få til en god prosess med ledelsen.

– Norge trenger et sterkt Sjømatråd

Direktør Larsen sier at nedbemanning er en tøff prosess, og «noe av det vanskeligste en gjør som leder».

– De tillitsvalgte sier at de ikke støtter en løsning som innebærer nedbemanning?

– Det er klart at dette er en tøff prosess, men vi mener at det er nødvendig for å styrke organisasjonen inn i fremtiden. Vi tar styringssignalene som har kommet via lavere markedsavgift, og signaler fra eier og næring. Vi har jobbet hardt med endring og effektivisering av måten vi driver på. Vi har en god prosess for å effektivisere driften, og ta ned kostnader.

– Blir det sluttpakker?

– Nå er gangen dette at planen om nedbemanning nylig ble kjent. De neste dagene skal vi ha drøftelse med de tillitsvalgte, for å se hvordan vi skal gjennomføre dette.

Larsen sier at fokuset nå er å finne gode løsninger, og ivareta de som blir berørt.

Rekruttering kjempeviktig

Forrige uke møtte IntraFish på Sjømatrådets ansatte på stand under karrieredagen til Universitetet i Oslo.

– Både Sjømatrådet og sjømatnæringen ser hele tiden etter nye ansatte, noe vi fortsatt vil gjøre til tross for denne prosessen. Intern ship-programmet vårt ligger foreløpig ikke inn i dette, men det er noe vi skal se på for fremtiden og som vi må drøfte med tillitsvalgte. Å rekruttere unge inn i næringen er kjempeviktig, sier Larsen.

Hun sier at Sjømatrådet fortsatt skal gi «full gass for sjømatnæringen».

– Norge trenger et sterkt Sjømatråd fremover.