NYHETER

Se alle artikler

Leppfiskfisket stoppes i tre uker

Fra lørdag kveld blir det en midlertidig stopp i fisket etter leppefisk.

– Fisket etter leppefisk stoppes med virkning fra og med 30. september klokken 20.00 til og med 23. oktober klokken 08.00, står det i meldingen fra Fiskeridirektoratet tirsdag ettermiddag.

Siste frist for levering av fangst er 4. oktober klokken 20.00.

– Vi så på tallene, og nå har vi passert det høyeste vi har hatt og vi følte et behov for å ta en pause rett og slett fordi det er fisket veldig mye, sier Anne Kjos Veim, seksjonsleder i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Mandag passerte fangstene 22,7 millioner leppefisk. Totalt ble det fisket 22,1 millioner leppefisk i fjor. Da ble det også innført totalkvote, en ordning som fikk mye kritikk.

– Vi har passert fjoråret, og det vil komme en del landinger i løpet av denne uken også. Vi regner med at vi får noen tusen til før vi er i mål, sier Veim.

Hun forteller at de er bekymret for det store uttaket og at de har tilrådning fra Havforskningsinstituttet i bakhodet.

– Vi følte at nå tar vi en pause, så vi er sikre på at vi har noe til høstutsettet senere, sier hun.

– Vil fisket åpne igjen i oktober?

– Det kommer selvfølgelig an på. Det kan skje noe på de tre ukene, men vår hensikt er å åpne igjen.

Spesielt er det fisket mye bergnebb og berggylt denne sesongen.

– Vi mente det er litt gambling om vi går så mye mer over, sier Veim.

– Om dere åpner igjen, blir jo uttaket enda større?

– Ja, det vil det, men vi får se hvor mange som tar løs igjen etter en pause på tre uker. Uansett får vi dempet uttaket.