NYHETER

Se alle artikler

Desse aktørane vil ha nye visingssenter

11 selskap har søkt om 14 visingstillatelsar som no ligg i kø for behandling i Fiskeridirektoratet. Dei eldste er frå mai i fjor. Den lange behandlingstida skuldast dei mange søknadane om utviklingstillatelsar.

– Ettersom utviklingstillatelsar er prioritert, etter beskjed frå fiskeridirektøren, er det for tida lang behandlingstid på visingstillatelsar, seier rådgjevar og jurist Elisabeth Vaagsbø i Kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet til IntraFish.

Per i dag ligg det tolv søknader om nye visingstillatelsar inne til behandling hos direktoratet. Norway Royal Salmon har to separate søknader i Finnmark, medan Norsk Sjømat Oppdrett og Atlantos har søkt om to tillatelsar i sine søknader.

Her er oversikta over søknadane som ikkje er avgjort rangert etter eldste til nyaste:

Norsk Sjømat Opddrett (Møre og Romsdal) – har søkt om to i Stordal i Møre og Romsdal til lokalitetane Urda og Skjortneset.

NRS Finnmark (Finnmark) – Visingssenter i Alta knytt til lokalitetane Mortensneset, Næringsbukta og Klubben.

Bremnes Seashore (Rogaland) – Visingssenter i Randaberg på Maritimt Vitensenter knytt til lokalitetane Hidlekjerringa, Prestholmen, Jørstadskjæra og Låva.

NRS Finnmark (Finnmark) – Visingssenter i Havøysund knytt til lokalitetane Petternes, Fartøyvika og Store Kobbøy.

Eide Fjordbruk (Hordaland) – Visingssenter på Folgefonnsenteret i Rosendal knytt til lokalitetane Hågardsneset og Hondskår

Sørsmolt (Telemark) – Visingssenter i Kragerø knytt til lokaliteten Stølefjorden

Sørlandet Visningssenter SUS (Vest-Agder) – Visingsanlegg i Korshamn knytt til lokalitet Håøy.

Osland Havbruk (Sogn og Fjordane) – Visingssenter på Søreide i Bjordal knytt til lokalitetane Eidesberget og Mjølsvik i samarbeid med Akvariet i Bergen.

Atlantos (Møre og Romsdal) – har søkt om to tillatelsar til Atlanterhavsveien visingssenter i Eide kommune knytt til lokalitet Gaustad.

Selsøyvik Havbruk (Nordland) – Visingsanlegg på gamle Selsøyvik Handelssted knytt til lokalitet Stangholmen og Ørnstolen, samt at det skal søkast ny lokalitet nært Selsøyvik.

Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm (Troms/Kina) – Visingssenter i Hangzhou i Kina, med videooverføring frå lokalitetane Jekteberget og Skjervika i Gratangen kommune.

Blom Fiskeoppdrett (Sogn og Fjordane) – Visingsanlegg ved Silda i Vågsøy kommune.

Se Også


Blom Fiskeoppdrett vil etablere nytt visingsanlegg i Måløy

Blom Fiskeoppdrett med hovudkontor i Øygarden utanfor Bergen har eit visingsanlegg i drift i dag. No ønskjer selskapet å etablere seg i samarbeid med Coast Seafood med eit nytt anlegg i Måløy.