NYHETER

Se alle artikler

Konflikt kan føre til sympatistreik

Arbeidskonflikten ved Sekkingstad kan føre til sympatistreiker hos ti kasseprodusenter.

Et LO-forbund har varslet streik i ti bedrifter som potensielt kan levere kasser til Sekkingstad og Norse Production. I dag er det Jackon som er Sekkingstads store kasseleverandør. Bare arbeiderne ved Jackon blir tatt ut i første omgang.

Men hvis det er andre bedrifter som begynner å levere kasser til den streikerammete bedriften, vil de også bli tatt ut i streik, melder LOs nettsted Fri Fagbevegelse.

Mellom mellom 150 og 200 medlemmer kan bli tatt ut i streik.

Det har vært streik ved Norse Production siden fredag 8. september. Det er rundt 60 polske arbeidere som streiker. Kravet er at det skal opprettes tariffavtale på bedriften. Norse Production utfører all produksjon ved Sekkingstads fabrikk på Sotra utenfor Bergen.

IntraFish meldte for en knapp måned siden Norse Production mener at bedriften ikke trenger å betale skifttillegg -– fordi deres ansatte ikke går skiftordning. Selskapets daglige leder og eier Tom Lerberg mener også at de fleste av deres ansatte ønsker dagens ordning, slik at de fortsatt kan bo i Polen.

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge og Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service skrev tidligere i en kronikk i Dagbladet at de tar avstand fra Norse Production og deres oppsett. De poengterer at Norse Production ikke er medlem i Sjømat Norge.

«Som arbeidsgiverorganisasjon har Sjømat Norge tatt avstand fra bedriftens bruk av polske lønninger og polske arbeidsvilkår i norsk fiskeindustri. Vi har sammen med vår forhandlingsmotpart NNN sørget for allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten -- nettopp med bakgrunn i dette selskapets praksis», skrev Ystmark og Kalteborn i kronikken.

Konflikten får stadig mer pressedekning.

Ordfører Kari A. Landro (KrF) i Sund (som er hjemkommunen til Norse Production) sier til Klassekampen at hun støtter de ansattes krav om tariffavtale.

Det gjør også ordfører i nabokommunen Fjell, Marianne Bjorøy (Ap).

Fiskeoppdretter Ola Braanaas sier i dag til Klassekampen at det virker konkurransevridende når en virksomhet ikke inngår tariffavtale. Da kan de betale de ansatte under tariff.

Han får støtte av daglig leder Knut Roger Sivertsen i Hardanger Fiskeforedling.

- Vi selger tjenester til en bransje som tjener gode penger. De skulle ha råd til å benytte virksomheter som tilbyr de ansatte tarifflønn, sier han til avisen.

Siste nytt er at daglig leder i Norse Production, Tom Lerberg, mener det blir løsning på konflikten ved bedriften før 12. oktober. NNN-leder Jan-Egil Pedersen bekrefter overfor LOs nettsted at det er dialog per brev.