NYHETER

Se alle artikler

SunSea har fått ny godkjennelse

Tirsdag gikk de første laksene gjennom anlegget til Sunsea på Sunnmøre etter at virksomheten har vært stengt siden 31. juli.

– Vi fikk ny godkjennelse i forrige uke, og er veldig glade for at vi har kommet i gang igjen, sier daglig leder og hovedaksjonær Edgar Sandanger til IntraFish.

Som IntraFish tidligere har skrevet, mistet foredlingsselskapet Sunsea på Moltustranda sør for Ålesund godkjennelsen fra Mattilsynet i sommer. Dette skjedde etter flere avvik over flere år. Fire hastevedtak var utløsende faktor (behandling av avløpsvann, mugg og skitt i filet-avdeling, lokaler måtte tettes for å hindre skadedyr kunne komme inn samt omsetningsforbud på selvdød laks fra Langsand Laks).

Vedtaket om å frata en virksomhet godkjennelsen, er det sterkeste virkemiddelet Mattilsynet har, og vil i praksis bety konkurs om det blir stående. Vedtaket ble fattet av Mattilsynets region Midt. Selskapets påklaget vedtaket, uten at det hjalp. Hovedkontoret stadfestet i slutten av september vedtaket. Parallelt med klagebehandlingen, søkte imidlertid SunSea om ny godkjennelse, og som de altså fikk i forrige uke.

– Sunsea har fått en betinget godkjennelse til 9. november. De har lov til å produsere lakseprodukter som skal varmebehandles, sier Kristin Ness til IntraFish. Hun er avdelingssjef Sunnmøre i Mattilsynets region midt.

Ness opplyser at en betinget godkjennelse blir gjort om til permanent om selskapet overholder visse krav. De kan drive med betinget godkjennelse i inntil seks måneder. Det skal være standard at en ny virksomhet først får utstedt en betinget godkjennelse.

– I den nye søknaden fra SunSea, kom det inn nye opplysninger som gjorde at vi ga dem en betinget godkjennelse. Det går på at de har oppdatert internkontrollsystem, endret risikovurdering og endringer i organisasjonen. I tillegg har de gjort vedlikeholdsarbeid på anlegget, sier Ness.

– Alle er glade

Sandanger i SunSea sier at to og en halv måned med stengt virksomhet har vært en «dyrekjøpt erfaring».

– Dette er dessverre en sak som eskalerte til et punkt den aldri burde ha gjort. Vi er som sagt veldig glad for at vi har komme i gang igjen, sier Sandanger.

IntraFish har fått innsyn i diverse dokumenter i saken, som viser at SunSea har benyttet advokater i Arntzen de Besche i prosessen. Sandanger vil ikke tallfeste hvor mye stengningen har kostet dem hverken i direkte eller indirekte kostnader.

– Men vi kan si såpass at det har kostet selskapet enormt, sier han.

SunSea Seafood AS omsatte for 172 millioner kroner, og tjente 1,2 millioner kroner på driften i 2016, mens SunSea AS omsatte for 64 millioner kroner og tapte 3,3 millioner kroner på driften. Førstnevnte selskap kjøper foredlede varer fra sistnevnte, som hovedsakelig foredler fisk for andre eksportører (deriblant SunSea Seafood).

Sandanger sier at «alle er glade» for at driften er i gang igjen.

– Administrasjonen og deler av våre operatører er på jobb igjen, kunder over hele verden får igjen handles laks fra oss, og våre leverandører er glade for beslutningen.

SunSea-sjefen vil ikke opplyse om hvem de kjøper laks fra, men sier at det er «flere norske oppdrettere og eksportselskaper».

– Men dere har ikke ny godkjennelse for pelagisk fisk?

– Nei, vi har heller ikke søkt – det gjør vi når en beslutning om oppstart er tatt. Vi konsentrer oss om laksen først.

Sandanger opplyser at de med bakgrunn i uttalelser fra Mattilsynet har gjort organisatoriske endringer. Det innebærer blant annet at Anne Britt Sandanger har gått inn i stillingen som driftssjef (COO) i SunSea AS med operativt ansvar, herunder kontakten med Mattilsynet.

– Hun har lang og bred erfaring, så dette blir bra.

Se Også


SunSea påklager vedtaket

Sunsea mener at det er flere feil i Mattilsynets rettslige og faktiske grunnlag for å tilbaketrekke godkjennelsen, og jobber nå med en klage på vedtaket. Inntil videre kan ikke selskapet produsere matvarer.