NYHETER

Se alle artikler

Hirtshals vokser på norsk laks

Hirtshals kan bli verdens største havn i omsetning av laks. Hav Line sitt nye slakteskip kan frakte 150.000 tonn laks til havnen. Potensialet er minst det dobbelte.

Slaktebåten

  • Hav Line sin nye slaktebåt vil ha en fraktekapasitet på opptil 150.000 tonn fisk i året fra Vestlandet til Hirtshals.
  • Båten er innredet for slakting, sløying og kjøling. Etter at fisken er sløyd, vil den gå direkte til lagring i RSW-kjølte tanker.
  • Skipet er designet av det finske konsernet Wärtsilä, og utstyres med en el-hybrid-løsning fra samme selskap. Slaktekapasiteten om bord vil være 100 tonn timen, mens lagringskapasiteten blir på 1000 tonn.
  • Prosessanlegget om bord leveres av Optimar og C-Flow.
  • Kristian Haugland er prosjektleder for konseptet.

Lakseprodusenten Sekkingstad posisjonerer seg nå for en slik utvikling i mengdene av laks som kommer til Hirtshals. De eier bedriften Skagerak Salmon i Hirtshals, men er i ferd med å bygge slakteskipet «Hav Line» ved Balenciaga-verftet i Spania sammen med Haugland Gruppen i Austevoll.

Fremtidig nav

Administrerende direktør Bård Sekkingstad i Sekkingstad AS peker på Hirtshals som et fremtidig nav for lakseproduksjon og transport i Europa. Mengden laks som omsettes gjennom denne havnen kan bli like stor som Ustka i Polen, der Morpol, med hovedeier Marine Harvest, produserer norsk laks for det europeiske markedet, eller som URK i Nederland og Grimsby i England er for hvitfisk.

Anlegget som Sekkingstad skal bygge i Hirtshals kan ta imot opp til 150.000 tonn fisk i året. Sekkingstad mener Hirtshals om noen år kan komme til å ta imot flere hundre tusen tonn laks fra Norge, Færøyene og Island.

– I Hirtshals er det i dag en rekke lakseprodusenter allerede, sier han og viser til havnens sentrale beliggenhet både for den transporten som Hav Line skal starte med, og ferger fra Norge og Færøyene.

Nå går det mellom 30.000 og 50.000 tonn laks gjennom Hirtshals Havn, viser han til.

I egen regi

I dag produseres det rundt 400.000 tonn laks sør for Stad på Vestlandet. Sekkingstad kjøper i dag rundt ti prosent av denne fisken.

– Vi har forpliktet oss til å slakte et betydelig kvantum hos Hav Line, men for å lykkes er vi avhengig av at også andre kjøpere av slaktetjenester vil benytte metoden, sier Bård Sekkingstad, og legger til at det håper og tror han vil skje.

21a4456dead2a325162a1bedb6615883 DEILIG I DANMARK: Administrerende direktør Bård Sekkingstad har planer om ny fabrikk i Hirtshals.  Foto: Nils Torsvik

Lønnsom med mindre

Tidligere Cermaq-sjefen, Jon Hindar, som styreleder, og Carl-Erik Arnesen, som administrerende direktør i Hav Line Gruppen, leder arbeidet med den nye slaktebåten.

Hindar ser for seg flere ulike forretningsmodeller for å fylle opp det resterende kvantumet som trengs for å få lønnsomhet på slaktebåten. Men økonomisk vil båten lønne seg med volumer som er langt lavere enn kapasiteten på 150.000 tonn, viser han til.

– Det kan bli en modell der lakseprodusentene bruker slaktebåten for egen regning og transporterer den til Hirtshals for videreforedling eller transport videre, eller der laksen blir kjøpt av et eksportselskap og hentet av slaktebåten fra merdene laksen befinner seg i, sier han.

"Metoden fører til færre operasjoner på fisken, reduserer dødelighet og stress, og gir bedre fiskehelse"
Jon Hindar, styreleder i Hav Line

Miljøgevinst

Det vil også være store miljøgevinster, mener Hindar. Transporten av laks med slaktebåten kan redusere behovet for vogntog på norske veier med 7500 per år, opplyser han.

Om bord i båten vil laksen bli slaktet, sløyet og kjølt mens fisken blir transportert til anlegget i Hirtshals. Hindar betegner prosjektet som svært innovativt, og mener det vil bedre produktkvaliteten på fisken og kutte ned på tiden det tar å nå ut i markedet.

– Hav Line-metoden tar bort problemer knyttet til levende transport i brønnbåt og bruk av ventemerd. Metoden fører til færre operasjoner på fisken, reduserer dødelighet og stress, og gir bedre fiskehelse, som igjen vil gi bedre kvalitet på fisken, sier Hindar.

a1ca4a9eb77d659e9527612d1cceb75e STYRELEDER: Jon Hindar i Hav Line ser for seg ulike forretningsmodeller for å få lønnsomhet på slaktebåten.  Foto: Anders Furuset/IntraFish

Etter at fisken er sløyd, vil den gå direkte til lagring i RSW-kjølte tanker.

Strategisk beliggenhet

Fra Hirtshals vil laksen ha lett tilgang til et veinett og togskinner som kan bringe fisken raskt ut til markedene i Europa, forteller utviklingsrådgiver Linn Indrestrand i Hirtshals Havn. Havnemyndighetene i byen satser nå på å få flere bedrifter til å etablere seg i havnen.

– Vi har utvidet arealet i havnen med 250.000 kvadratmeter. Vi er allerede en stor fiskerihavn og ser at stadig flere tenker på å etablere seg i Hirtshals, siden vi er i EU og har gode kommunikasjonsmuligheter både på vei, tog og med fly, sier hun.

– Vi arbeider målbevisst med å flytte gods fra vei til sjø, og bygger opp kapasitet både på kjøle- og fryselager i havnen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, LinkedIn og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Slakteskip med kapasitet på 150.000 tonn i året

Slakteskipet Hav Line Gruppen har under bygging, vil kunne ta volumer fra eksterne oppdrettere på Vestlandet.