NYHETER

Se alle artikler

Krever ny lokalitet for å flytte

Erko Seafood må flytte to oppdrettsanlegg på grunn av dårlig miljøtilstand i Masfjorden. Selskapet avviser at utslipp fra produksjonen er årsak til oksygensvikt i sjøen, og vil ha ny lokalitet før de eventuelt flytter.

Det skriver Bergens Tidende.

Erko Seafood fikk i vår inndratt utslippstillatelsen for oppdrettsanleggene Bergsvik og Barlingebotten, noe som betyr at driften må stanses. Årsaken var to rapporter fra Rådgivende Biologer i 2016 som viste alarmerende lave oksygennivåer i bunnvannet i fjorden. Masfjordbassenget er en såkalt terskelfjord med dårlig utskifting av bunnvann. Fylkesmannen mener lakseoppdrett bidrar til den stadig mer prekære oksygenmangelen.

– Masfjorden er ikke lenger egnet til oppdrettsproduksjon, og forutsetningene for utslippstillatelsen er ikke lenger til stede, fastslår Fylkesmannens miljøvernavdeling i et brev til Miljødirektoratet ifølge avisen.

Advokatfirmaet Wikborg Rein har på vegne av Erko Seafood klaget til Miljødirektoratet på inndragingen av tillatelsene, et vedtak som etter planen skulle tre i kraft 1. november i år. De mener det ikke finnes noen dokumentert sammenheng mellom selskapets utslipp og nedgangen i oksygennivået i Masfjorden. Selskapet varslet i september også søksmål for å få utsatt iverksettelsen av vedtaket til klagen er behandlet, et krav Miljødirektoratet nå har gitt selskapet medhold i, skriver Bergens Tidende.

Administrerende direktør Leif Rune Pedersen i Erko Seafood sier til avisen at selskapet er villig til å flytte fra lokalitetene i Masfjorden. Betingelsen er at de får nye plasser å drive virksomheten på. Så langt har både Masfjorden kommune og Fylkesmannen i Hordaland sagt nei til søknaden om å flytte oppdrettsaktiviteten til Ytre Raunholmen i Fensfjorden.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.