NYHETER

Se alle artikler

Bedret lusesituasjon

I løpet av de siste elleve ukene har i snitt 4,6 prosent av lokalitetene ligget over lusegrensen. Det er betydelig bedre enn i samme periode i fjor da tilsvarende tall var 7 prosent.

BARENTSWATCH.no

  • .. er et nettsted som offentliggjør informasjon om norske kyst- og havområder.
  • Bak prosjektet står ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter.

I uke 40 var 5 prosent av lokalitetene over lusegrensen. Prosenttallet er det samme som i uke 39.

I fjor var tallet 7 prosent for begge ukene.

Det viser nyeste statistikk fra BarentsWatch.

Tallene fra uke 40 viser at den positive tendensen holder seg. Det er flere grunner til det, noe du kan lese om HER.

Spesielt positivt er dette fordi perioden august-oktober har mest trøkk når det gjelder lus i norsk laksenæring. Sjøtemperaturene er høyest fra seinsommeren til det igjen begynner å bli kaldere i havet. Ved høyere temperaturer formerer lusa seg raskest. I perioden har anleggene gjerne stor fisk og høy biomasse.

En veterinær i nord (hun ønsker ikke at IntraFish oppgir navnet) sier at lusetallet i hennes område i år er betydelig bedre enn i fjor og at fjoråret var bedre enn året før det igjen.

I slutten av september kom Mattilsynets lakselusrapport for sommeren 2017. Der heter det at "Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var i sommer noe lavere enn i samme periode i fjor. Trenden med mer bruk av mekaniske avlusingsmetoder fortsetter. Det gir dårligere fiskevelferd."

Mattilsynet melder at det har vært dobling av mekaniske behandlinger de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor:

  • 1.014 i 2017 mot 586 i 2016.

Lusetallene for Norges rundt 550 lakselokaliteter i bruk må også leses kritisk fordi de inkluderer 29 stamfiskstasjoner som er godkjent for en høyere lusegrense. Lusetallet avhenger som sagt av hvor mye fisk som står på lokaliteten. Og hvor mye over lusegrensen ligger anleggene som viser rødt?

Trenden er imidlertid positiv i forkant av at myndighetene innfører det nye trafikklysregimet for å regulere vekst i lakseproduksjonen.