NYHETER

Se alle artikler

Tviler på sammenheng mellom skottelus og makrell

Lakseoppdrettere i nord snakker om at skottelusa kommer med makrellen, men en professor tviler på det.

- Makrellen har en egen parasitt, makrellus, og den sitter i munnhulen og er vanskelig å få øye på. Men jeg har hørt denne påstanden før og ikke bare fra nord. Nede i Sunnhordaland skal det ha blitt observert mye skottelus på makrell, men det har vært vanskelig å få det vitenskapelig bekreftet, sier Egil Karlsbakk til IntraFish.

Han er professor ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og også tilknyttet Havforskningsinstituttet.

- Men i de seinere år har det vært makrellinvasjon i nord. Kan det være en sammenheng der?

- Der fins ikke data som støtter en slik tanke, men er der tilstrekkelige mengder makrell, skal jeg ikke utelukke at det er mulig.

Sannsynlighetsberegninger og studier

Karlsbakk mener det er mer sannsynlig at skottelusa vokser opp på yngel av småfisk, gjerne kutling på Vestlandet og mest torskefisk-yngel i nord. Den hopper av når den blir voksen. Skottelusa svømmer så fritt i havet og leter etter større verter, og en kan da oppleve «plutselige» og massive påslag på laks i mær -- typisk i september-oktober.

Karlsbakk viser til studier av lus på makrell, fra 1992-93. De viser at skottelus forekommer på makrell, men ikke i store mengder.

- Studiet er fra før den voldsomme makrellinvasjonen i nord. Men midt på 90-tallet var makrellen begynt å trekke nordover. Jeg var da selv med på flere tokt og vi undersøkte fenomenet. Jeg tror ikke vi fant ei eneste skottelus på makrellen da, men det var i trålnot og lusa detter da lett av. Jeg har mest tro på at skottelusbestanden bygger seg gradvis opp gjennom sommeren, slik at mye voksen skottelus vil forlate småfisk om høsten og sette seg -- blant annet på oppdrettslaks -- og villfisk, sier professoren.

Lus og lus

Skottelus (Caligus elongatus) må ikke forveksles med lakselus (Lepeophtheirus salmonis).

Skottelusa var én av de første parasittene som ble et problem i oppdrett, og det skjedde i Skottland på 70-tallet, derav navnet. Men på engelsk kaller man den ikke skottelus, bare "caligus".

Der fins mange typer krepsdyr som lever som parasitter på fisk. Lakselusa er en spesialisert parasitt siden den bare går på laksefisk. Den noe mindre skottelusa setter seg på anslagvis rundt 120 arter og har en annen biologi og spredningsmønster enn lakselus. Den kan imidlertid være lett å forveksle for dem som teller lakselus på oppdrettsfisk.

Skottelusa fins på oppdrettslaks mest i Nord-Norge, fra Helgeland til Finnmark, for eksempel på yttersida av Senja, Øksnes i Vesterålen og Vest-Finnmark. Forekomstene varierer sterkt fra år til år. Plutselig kommer den, og like plutselig er den borte, sier IntraFishs kilder.

Ingen betydning for trafikklys-regimet

Der fins ingen særforskrift som regulerer skottelus på oppdrettslaks. Det er opp til det enkelte oppdrettsselskap i samarbeid med sin veterinærtjeneste å vurdere om skottelusa utgjør et problem, og hvilke tiltak som eventuelt må settes i verk.

- Kan skottelus utgjøre et problem for vill laksefisk?

- Kanskje for enkeltindivider, men ingen ting tyder på at den utgjør noe generelt problem i Norge for vill laksefisk, sier Rune Nilsen til IntraFish.

Han er prosjektleder ved Havforskningsinstituttet for overvåking av lakselus på vill laksefisk.

Rognkjeks som synder

I Veterinærinstituttets Fiskehelserapport for 2016 står det:

"Det er i 2016 rapportert noen problemer med skottelus på rognkjeks. Skottelus … er et parasittisk krepsdyr som, i likhet med den beslektede lakselusa, lever på huden til fisk man finner i sjøen. Skottelus finnes regelmessig på mange arter i sjøen deriblant laksefisk, men den er også vanlig på torskefisk og en rekke andre fiskearter. En av hovedvertene til denne parasitten er rognkjeksen. Lusa kan gi skader på huden til vertsfisk, men gir generelt mindre skader på verten enn hva lakselusa gir."

Kilder IntraFish har snakket med, og som ikke vil identifiseres, mener at skottelus er mindre forutsigbar enn lakselus. Den bytter vertsfisk underveis.

En utfordring kan være at mens rognkjeks i mærene spiser lakselus, fungerer den samme rognkjeksen som vert for skottelus.

- Det er mye skottelus i enkelte områder, særlig der det er mye villfisk, sier en veterinær til IntraFish.