NYHETER

Se alle artikler

– En vanvittig arroganse av Sandberg

SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes raser over at regjeringen ikke innfører en produksjonsavgift for lakseoppdrettere. – Det er massivt flertall for dette på Stortinget, da får vi ordne opp i det selv, sier han og får støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. NFKK forventer at «stortinget følger opp».

(Saken er oppdatert og bygget flere ganger, senest klokken 17:00 med kommentarer fra ordfører Asle Schrøder i Steigen)

I forslaget til statsbudsjett for 2018 fremgår det at regjeringen sier nei til en produksjonsavgift for ubearbeidet laks, noe de blant annet mener vil være i strid med EFTA-avtalene Norge har.

Forslaget til en slik avgift ble fremmet av Stortinget med SV i spissen. De håpet at avgiften ble innført senest 1. juli 2018.

– At det ikke blir noe produksjonsavgift nå, er vanvittig arroganse som fiskeriminister Per Sandberg (Frp) viser overfor det demokratiske flertallet, sier Fylkesnes til IntraFish. Han er SVs representant i Stortingets næringskomité, og partiets fiskeripolitiske talsperson. Det var han også forrige stortingsperiode.

– Statssekretær Angelvik sier at regjeringen har gjort de Stortinget ba dem om, å «utrede en avgift»?

– Stortinget ba dem om å komme med en løsning, og det vet de veldig godt. Dette var noe som skulle komme fra 1. juli 2018. I tidligere sammenhenger har de sagt at det blir vanskelig, og Stortingsflertallet ba dem komme tilbake med de det mener er beste måte. Svaret er at det ikke kommer noe.

Fylkesnes mener at det er åpenbart, og «ikke rom for tvil» i hva Stortinget ba regjeringen om å gjøre, og at det som nå skjer er «uredelig og arrogant».

Stortinget må fikse saken selv

Fylkesnes mener at når regjeringen har sagt at de ikke vil innføre en slik avgift, må de selv gjøre det.

– Stortinget skal vedta statsbudsjettet. Det er som sagt et massivt flertall for en slik avgift.

– Hvordan skal dere gjøre det, og når kan en avgift tre i kraft?

– Det er for tidlig å si noe om.

Fylkesnes mener også at «det Sandberg gjør her, er å skjerme lakseoppdrettere, og ikke gi kommunene penger».

Støtte fra Senterpartiet

Geir Pollestad i Senterpartiet er helt enig med sin kollega Fylkesnes.

– Jeg kjenner at jeg er litt ekstra irritert på Per Sandberg i dag i den arrogansen han viser overfor Stortinget. Det er en ensidig problematisering av produksjonsavgift, men Stortingets ønske om å sikre mer inntekter til kommunene som stiller areal til disposisjon, og som muliggjør den kraftige veksten vi skal ha i oppdrettsnæringen, er klar. Da burde de heller lete etter andre alternativer. Her sier de at havbruksfondet får være godt nok, men nei Siv Jensen og Per Sandberg, dere står ikke over Stortinget, og det er Stortinget som vedtar skatter og lover, sier Pollestad til IntraFish.

Han mener alt de skriver i forslaget til statsbudsjett bærer preg av at regjeringen synes dette er vondt og vanskelig.

– Men det de vil er å hindre at kommunene får mer betalt for å stille areal til disposisjon. Stortinget gjør ikke dette for å ramme oppdrettsselskapene, men for å muliggjøre en kraftig vekst i næringen fremover, sier Pollestad som mener Stortinget nå må gjøre jobben selv.

– Nå må vi gå grundig gjennom det regjeringen skriver og finne et system som først og fremst er relatert til oppdrett. Da er kanskje en klassisk arealavgift veien å gå. Stortinget må nå gjøre jobben selv og si til regjeringen at de skal innføre det, sier han.

Stoler på opposisjonen

Pollestad regner med at de andre opposisjonspartiene fortsatt står bak intensjonen om å sikre mer inntekter til oppdrettskommunene, og at dette vil komme. Og målet om at det skal innføres fra 1. juli 2018, står fast. Og fra Arbeiderpartiet er støtten klar.

- Dette er svært alvorlig. Regjeringen skal følge opp flertallsvedtak fra Stortinget. Havbruksfondet har ikke inntekter til fordeling til kommuner som støtter opp under havbruksnæringen, som er en av de store vekstnæringer. Det er en økende konflikt mellom areal og havbruk. Stortinget hadde klar bestilling til regjeringen om å komme dette i møte, sier Ruth Grung som er talsperson for havbruk i Arbeiderpartiet.

– Tror du KrF og Venstre vil gå mot regjeringen i denne saken?

– Nå er jo situasjonen slik at det er nok med støtte fra ett av de partiene, om resten av opposisjonen er med, men jeg oppfatter begge de partiene som opptatt av at vertskommunene, som bidrar til oppdrettsveksten, skal ha mer penger, svarer Pollestad.

Kommunene ber Stortinget følge opp

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), en organisasjon med over 70 medlemskommuner, mener at «det handler om vilje».

«Stortinget vedtok i juni at regjeringen skulle utrede en produksjonsavgift. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett avvist stortingsflertallets ønske om å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret. - Våre utredninger fra sterke fagmiljøer viser at det er fullt mulig å innføre en produksjonsavgift. Det dette handler om er vilje til å innføre en slik avgift», skriver de i en pressemelding torsdag.

I meldingen er styreleder (og Hitra-ordfører) Ole L. Haugen sitert på at de forventer at Stortinget følger opp sitt vedtak, og at de er tydelige på at det var mer enn et «anmodningsvedtak».

- Vi forventer nå at Stortinget følger opp sitt vedtak fra i vår og at avgiften, men med nødvendige justeringer, innføres fra 1. juli 2018 slik det ble vedtatt, sier Haugen.

Til IntraFish sier Haugen at Stortinget har vært veldig tydelige.

- Det er fristende å spørre om regjeringen nok en gang prøver å ta omkamp på noe stortingsflertallet slik jeg ser har bedt dem gjøre, sier han.

- Er det realistisk at avgiften kommer på plass innen 1. juli 2018?

- Ja, det er et stortingsflertall som ønsker det, og ønsker det fra 1. juli. Det forholder vi oss til.

Fly forbannet

Senterparti-ordfører Asle Schrøder i laksekommunen Steigen i Nordland er fly forbannet.

- Her har lobbyistene til oppdrettsnæringa vunnet fram. Jeg er sint på fiskeriministeren. Stortinget ba om en eksportavgift til erstatning for en arealavgift. Nå er kystkommunene holdt for narr i mange år. Nok får være nok. Vi bør heller gå tilbake det gamle kravet om arealavgift, sier Schrøder til IntraFish.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Regjeringen nekter å innfører produksjonsavgift

(Oppdatert) Regjeringen mener en ny eksportavgift vil være i strid med EFTA-avtalene, og fastslår i forslaget til statsbudsjett at de ikke akter å innføre en ny skatt for oppdrettsnæringen i Norge.

Siste saker
Mest lest