NYHETER

Se alle artikler

– Forventer at Stortinget er ansvarlige

Sjømat Norge er fornøyd med at regjeringen ikke går videre med produksjonsavgiften, og sier at de forventer at Stortinget er ansvarlige og forholder seg til internasjonale avtaler.

En praktisk talt samlet oppdrettsnæring har vært motstandere mot en arealavgift eller produksjonsavgift. At bransjeorganisasjonen Sjømat Norge støtter dagens avklaring fra regjeringen, er neppe noe stor overraskelse.

– Regjeringen har kommet med en avklaring, og det er en avklaring som også er koblet opp mot det internasjonale handlingsrommet Norge har, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark til IntraFish.

Han er samtidig tydelig på at de ønsker at kommunene skal få mer, og mener at det vil de også få – også uten produksjonsavgiften.

– Det ligger allerede over 60 millioner kroner til utdeling fra tidligere salg av rettigheter og fleksibilitet (VTB og 5-prosenten) som skal fordeles på kommuner. Trafikklysordningen trer snart i kraft, og norske kommuner vil i 2018 få betydelig utbetalinger fra salg av kapasitet.

Ystmark sier at Sjømat Norge støttet ordningen med havbruksfondet. I tillegg investerer havbruksnæringen tungt, legger han til.

– Må være gjennomarbeidet

– Det som kom i dag er et budsjettforslag. Tror du Stortinget kan få endret det, slik at det likevel blir en produksjonsavgift fra 1. juli 2018?

– Vi forventer at Stortinget har en ansvarlighet når det gjelder internasjonale avtaler. Her har regjeringen avklart handlingsrommet. Vi tror at det er fint om denne typen forslag er godt gjennomtenkt og gjennomarbeidet, og ikke er benkeforslag slik dette var.

– Men Stortinget kan vel komme med andre innretninger, slik at det på en eller annen måte blir en avgift fra oppdrettere til kommuner?

– Det kommer nok ulike forslag fra ulike politiske partier, men det er viktig at det som foreslås og vedtas er gjennomarbeidet og avklart i forhold til internasjonale regler. Det må også vedtas som brede forlik. Der tror vi at det er klokt at regjeringen og støttepartiene har en god dialog fremover.

– Statsbudsjettet handler om langt mer enn innføring av produksjonsavgift eller ikke. Hva synes Sjømat Norge ellers om budsjettet?

– Det er et ansvarlig budsjett, som tar ned kostnadene. Det er også et budsjett som har en positiv skatteprofil. Selskapsskatt tas ned og skatten på maskiner tas ned. Videre reduserer en formuesskatten for arbeidende kapital, noe som er svært viktig for sjømatnæringen som har mange aktive eiere langs kysten.

Sjømat Norge har også publisert en pressemelding om statsbudsjettet med overskriften «Fortsatt satsing på sjømatnæringen viktig for velferden».

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


– En vanvittig arroganse av Sandberg

SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes raser over at regjeringen ikke innfører en produksjonsavgift for lakseoppdrettere. – Det er massivt flertall for dette på Stortinget, da får vi ordne opp i det selv, sier han og får støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. NFKK forventer at «stortinget følger opp».