NYHETER

Se alle artikler

Fare for nedbemanninger i Norse Production

Onsdag ble NNN og Norse Production enige om tariffavtale. Avtalen betyr økte driftskostnader for Norse Production og direktør Tom Lerberg ser ikke bort ifra at de må redusere arbeidsstokken.

Ansatte hos Norse Production AS på Sotra utenfor Bergen, som slakter og bearbeider laks for Sekkingstad AS, gikk i september til streik for å oppnå tariffavtale og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Etter en 34 dager lang streik, signerte Norse Production tariffavtale med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) onsdag denne uken.

Like spilleregler

– Avtalen innebærer at de må etterleve samme spilleregler som alle de andre som har tariffavtale. Det er første gang Norse Production har signert en tariffavtale, så de har litt å sette seg inn i, påpeker 2. nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen.

– Vi besluttet å inngå en tariffavtale ettersom vi fikk bekreftet fra NNN at vi i det store og hele kan beholde rotasjonsordningen vi har hatt. Vi fikk også bekreftet at vi ikke gjør noe som strider imot norsk lov. Det var viktig for oss å få NNN til å konstatere det, sier direktør i Norse Production, Tom Lerberg, til Fiskeribladet.

Øker driftskostnadene

Tariffavtalen som ble signert av partene onsdag følger samme overenskomst som gjelder for fiskeindustribedrifter generelt. For Norse Production innebærer avtalen blant annet at ansatte må få lønn etter ansiennitet, samt at de har krav på skift/vakt-tillegg.

– Det vil øke våre driftskostnader betraktelig, påpeker Lerberg.

– Hvor mye da?

– Det har vi ikke helt oversikt over ennå, vi må se på hvem som skal ha hvilke tillegg. Men at kostnadene vil øke med noen millioner, det vil de.

– Kan dere leve med det?

– Ikke slik vi er skrudd sammen i dag. Vi må se på måten vi er organisert og vi må kutte kostnader.

– Betyr det at dere må redusere arbeidsstokken?

– Det er absolutt mulig vi må redusere bemanningen. Det er en mulighet, men det er ikke sikkert at det blir nødvendig. Vi må se på hvordan vi skal innordne oss. Det vil bli minimalt med overtid og helgearbeid. Paradokset er at de ansatte ikke vil få noe mer betalt nå enn før tariffavtalen, sier Lerberg og tilføyer:

– Det er en del ting som må på plass. Først når vi har holdt på noen måneder vet vi hvordan dette faktisk slår ut.

Kutte innleie

2. nestleder Jarle Wilhelmsen i NNN påpeker at dersom det blir aktuelt med nedbemanning, ber han Lerberg starte med å kutte i innleid arbeidskraft.

– Vi vet at det har vært noe innleie i bedriften. Da får han (Lerberg, journ.anm.) først kutte ut innleie. Han har sagt tidligere at innleie ikke er en ønskelig situasjon da det koster ganske mye. En får begynne med det, så må vi holde en dialog gående. En må uansett følge vanlige prosedyrer i forhold til nedbemanning. En må ha de ansatte med på råd og drøfte før en går i gang med slike ting. De ansatte er klar over at dette er noe som har vært oppe tidligere, påpeker Wilhelmsen.

Han er likevel ikke akutt bekymret for at nedbemanning blir aktuelt med det første.

– Vi har veldig mange fiskeindustribedrifter hos oss og 44 er innenfor laksenæringen. Alle lever med usikkerhet til tider, men de fleste klarer jo i godt samarbeid, å komme frem til gode løsninger. Det skal vi klare å få til, sier Wilhelmsen.

3397157adb4ad3114c9bedf27c5c010f Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i NNN  Foto: ARKIVFOTO: ANDERS FURUSET

70 tilbake i jobb

Rotasjonsordningen Norse Production har med de polske ansatte har vært viktig å beholde for bedriften. Den gir de polske arbeiderne en ordning med fem uker på og tre uker av.

Lerberg i Norse Production ser ikke bort ifra at det kan bli aktuelt med forhandlinger om rotasjonsordningen med tillitsmannsapparatet i Norse Production.

Wilhelmsen påpeker imidlertid at selve rotasjonsordningen ikke har vært tema i tarifforhandlingene.

– Norse Production ville ha garanti for at de kan fortsette med den ordningen de har. Men vi har ikke hjemmel til å gå med på en individuell avtale før en tariffavtale har trådt i kraft. Nå som en tariffavtale er på plass kan de tillitsvalgte be om et møte når det gjelder rotasjonsordningen og finne den beste løsningen for alle parter, sier Wilhelmsen.

Totalt har 70 personer i Norse Production vært i streik. Mandag regner Lerberg med at de fleste ansatte skal være tilbake i jobb.

– Nå begynner fredsprosessen og de ansatte kan komme tilbake i normalt gjenge. Vi skal forsøke å samarbeide på best mulig måte og ser frem til det, sier Wilhelmsen i NNN.