NYHETER

Se alle artikler

Vil starte rognkjeksoppdrett

Dan Kristian Larssen ønsker å starte med oppdrett av rognkjeks på Lurøy i Nordland, skriver Helgelands Blad.

Det er i de tidligere lokalene til Prima Laks på Sleneset på Lurøy i Nordland Larssen ønsker å starte virksomheten. Ifølge Helgelands Blad planlegger han en produksjon på en halv millioner rognkjeks, med muligheter for utvidelse til 2,5 millioner. Det skal også være både klekkeri og stamfiskanlegg. Første leveranse vil være høsten 2015.

Avisen skriver at produksjonen skal skje gjennom det nyopprettete selskapet Atlantic Lumpus. En rettet emisjon for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer skal etter planen skje i juni.

Hele artikkelen kan leses her: http://www.hblad.no/nyheter/article7300619.ece