Bellona støtter Sandbergs oppdrettssoner

Bellona støtter Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å dele inn havbruksnæringen i produksjonsområder, for å få en bærekraftig havbruksnæring i framtida.

Bellona er dermed uenig med Sjømat Norge, som ber regjeringen om å trekke hele forslaget til forvaltning av laksenæringen, skriver Bellona i en pressemelding.

- Det er fornuftig å dele inn produksjonsområder styrt etter miljøkriterier. Det vil flytte fokus vekk den individuelle oppdretter og over på den totale belastningen, som er det som er viktig for miljøet, sier seniorrådgiver innen havbruk i Bellona, Anders Karlsson-Drangsholt.

Bellona ønsker imidlertid at regjeringen skal ta inn langt flere miljøindikatorer enn bare lakselus.

- Rømning, organisk avfall under merdene og bærekraftige fôrråvarer burde absolutt vært blant kriteriene. Alt dette er viktig for å minimere havbruksnæringas miljøavtrykk nå og i fremtiden, sier Karlsson-Drangsholt.

Han mener i tillegg at Per Sandberg må stramme inn lakselus-kravene.

- I forslaget legges det opp til altfor slappe grenser. Det foreslås å tillate høyere dødelighet på grunn av lakselus alene, enn det i dag tillates for alle typer miljøbelastning til sammen. Det er ikke holdbart, sier Karlsson-Drangsholt.

Bellona mener også at å øke kapasiteten basert på ett miljøparameter vitner om mangel på helhetstenkning.

- Villaksen påvirkes av mange andre faktorer enn lakselus, for eksempel sur nedbør, genetisk forurensing fra rømt oppdrettslaks, vassdragsreguleringer, klimapåvirkning, yrkes- og sportsfiske, sier Karlsson-Drangsholt.

Siste saker
Mest lest