Det kommer frem på Fiskeridirektoratets oversikt over søkere til utviklingskonsesjoner.Se og: Ifølge oversikten søker Lerøy Seafood Group om 9 tillatelser, som utgjør en kapasitet på 7.020 tonn. Konseptet Lerøy har søkt om har fått