Pressemeldinger

Se alle artikler

DNV GL åpnet nytt kontor i Bergen

DNV GL åpnet i dag nytt bygg og nye laboratorier i Bergen. Etter å ha flyttet til byens sentrum blir selskapet nå en del av et kunnskapsbasert fellesskap innen alle de maritime næringene.

Fakta DNV GL nytt bygg i Bergen

  • Bygget, som har fått navnet «Basen», oppføres til miljøstandarden BREEAM Excellent og blir et av Bergens første bygg med denne miljøsertifiseringen.
  • Laboratoriet i Buehallene inneholder en av verdens aller største strekk-test maskiner til bruk ved testing av forankrings- og løfte-utstyr. I tillegg inneholder laboratoriet utstyr for annen teknologikvalifisering og materialtesting.
  • Laboratoriet på Marineholmen tar inn sjøvann fra Byfjorden og gjør forsøk og korrosjonstesting under og med reelle miljø parametere. Her gjøres også skade- og rotårsaksanalyse.
  • DNV GL har 18 laboratorier fordelt over hele verden som inngår i et samarbeidende globalt nettverk.

Det nye hovedbygget på Marineholmen inngår i Marineholmen Forskningspark. Både på Marineholmen og i Buehallene ved Puddefjordsbroen vil også nye, moderne laboratorier bli tatt i bruk.

- Den maritime klyngen i Norge er verdensledende med en sterk vilje og evne til nytenkning og innovasjon. Særlig miljøene innen shipping, olje og gass og sjømat - på Vestlandet generelt og i Bergen spesielt - kan fremvise mange eksempler. Når vi nå flytter, åpnes nye muligheter. Vi kan i større grad utvikle vår kunnskap gjennom daglig kontakt i inspirerende miljøer, og vi kan ventelig bidra med vår kunnskap til de samme miljøene på en bedre måte, sa DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen da han ønsket et 100 talls gjester velkommen til åpningen skriver selskapet i en pressemelding.

DNV GL har om lag 100 ansatte i Bergen. Fokus har tradisjonelt vært rettet mot shipping og olje og gass industrien hvor klassifisering og rådgivning er hovedtjenestene. Kvalifisering av nye teknologier, skade- og rotårsaksanalyse, i tillegg til sertifisering overfor en lang rekke andre industrier og næringsvirksomheter, utgjør også en vesentlig del av de ansattes arbeids oppgaver. Over de siste årene har særlig kvalitetssikring og rådgivning overfor en stadig voksende havbruk- og sjømatsnæring vokst frem.

- I den nye strekk-test maskinen i Buehallene er det nå mulig å strekk-teste komponenter og forankringssystemer opp mot 2.900 tonn. Produsenter fra hele verden sender utstyr til Bergen for testing og kvalifisering, sier Mads Arild Eidem, DNV GLs Bergen sjef i pressemeldingen.