Pressemeldinger

Se alle artikler

Bygger stamfiskanlegg til 360 millioner kroner

Sju år har det tatt å realisere planene om et produksjonsanlegg for lakserogn og genmateriale i Salten. Nå er byggingen av anlegget på 10.000 kvadratmeter i gang i Kobbelv i Sørfold.

Anleggsmaskinene er på plass. Det avrettes, asfalteres og klargjøres for bygging. I månedsskiftet starter betongarbeidet, og om noen uker er det klart hvem som får oppdraget med stålkonstruksjonene. Hovedentreprenør er Artec Aqua. Anlegget har en kostnadsramme på 360 millioner kroner, går det frem av en pressemelding.

- Det er utrolig godt å være i gang. Det har vært noen bakketopper å komme seg over, men vi er i gang. Vi er veldig stolte nå, sier administrerende direktør Geir Wenberg i Salten Aqua som har jobbet i sju år med å få anlegget realisert.

Stig Joar Krogli fra Sleneset i Lurøy er ansatt som daglig leder i SalmoBreed Salten. Han har en fortid blant annet i Ranfjord Fiskeprodukter (smoltproduksjon) og de tre siste årene i genetikkselskapet SalmoBreed som i flere år har levert genmateriale (rogn) til Salten Aqua.

- Byggeprosessen blir ganske omfattende. Anlegget skal bli på totalt fire bygg og inneholde stamfiskstasjon, påvekstbygg I og II, samt teknisk bygg. Anlegget blir landbasert, hypermoderne og blant de største i Norge, sier Krogli i pressemeldingen.

Etter planen vil det ferdige anlegget gi mellom 12 og 14 nye arbeidsplasser i Sørfold.

Første del av anlegget skal stå ferdig høsten 2017. Da skal den første smolten, som skal bli stamfisk på mellom 10 og 12 kilo, settes ut. Hele anlegget skal stå ferdig høsten 2018.

Anlegget vil få en produksjonskapasitet på 150-200 millioner rognkorn og skal forsyne en betydelig del av norsk oppdrettsnæring med rogn. Det er også et mål å kunne levere ut av landet.

SalmoBreed Salten er et samarbeidsprosjekt mellom Salten-Aqua-eide Salten Stamfisk og SalmoBreed Norge, der selskapene eier 50 prosent hver.