Pressemeldinger

Se alle artikler

Fem forskningsselskap kan bli slått sammen

Et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på samspill mellom forskning, innovasjon og verdiskapning. Intensjonsavtale er undertegnet for å slå sammen fire forskingsselskaper til et.

Nytt forskningsselskap

  • Uni Research, Christian Michelsen Research, IRIS, Agderforskning og Teknova kan bli slått sammen til ett selskap.
  • Uni Research omsatte for 415 millioner kroner i 2015 og har 430 ansatte.
  • Christian Michelsen Research omsatte for 295 millioner i 2015 og har 211 ansatte.
  • IRIS har 205 ansatte og omsatte for 323 millioner kroner i 2015
  • Agderforskning hadde en omsetning på 43 millioner kroner i 2015 og har 43 ansatte.
  • Teknova har 26 ansatte og omsatte for 27 millioner kroner i 2015.

En intensjonsavtale som kan gi Sør- og Vestlandet ett, samlet forskningsselskap er nå undertegnet. Avtalen åpner for at Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS kan slås sammen til ett nytt, stort forskningsselskap. Det går frem av en pressemelding fra selskapene.

– Det nye forskningsselskapet vil med sin anvendte profil kunne bidra til innovasjon, verdiskaping og omstilling i privat og offentlig sektor i våre regioner, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), i pressemeldingen.

Han peker på at det er på Sør- og Vestlandet vi finner mange av de mest produktive og teknologisk ledende bedriftene i landet.

– Disse bedriftene vil lede an i omstillingene i årene fremover. Et godt samspill mellom dem, et stort forskningsselskap og universitetene vil være av stor verdi i dette arbeidet, og samtidig kunne styrke den samlede forskningen og kunnskapsutviklingen i regionene våre, sier han.

Intensjonsavtalen er inngått av eierne av de fem selskapene; Universitetet i Bergen (UiB), Stiftelsen Universitetsforskning, Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder (UiA) og Stiftelsen Agderforskning.

Samlet vil selskapet kunne bli en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning. Til sammen har de en omsetning på over en milliard kroner, over ni hundre ansatte og brei forskningskompetanse innen områder som helse, miljø, hav, klima, energi, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora.

– Ett sterkt forskningsselskap vil kunne være betydelig mer slagkraftig, bedre koordinert og posisjonert enn partene hver for seg. Oppdragsforskning skjer i økende grad i et internasjonalt marked, og da er det en fordel å være en stor aktør. Det nye selskapet vil dessuten kunne bidra positivt til samarbeidet med de høyteknologiske næringsklyngene på Sørlandet, sier universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen i pressemedingen.

Dersom styrene gir sin tilslutning kan det nye selskapet være operativt 1. januar 2018. I intensjonsavtalen legges det opp til at partenes respektive eierinteresser legges inn i et nytt, felleseid selskap som skal stå for den overordnede styring og ledelse av virksomheten.