Pressemeldinger

Se alle artikler

Fant tonen i fiskehåndtering, kulde og prosessering

Styrene i Havyard MMC og First Process har signert en avtale med intensjon om å fusjonere. Det fusjonerte selskapet vil ha en omsetning på en halv milliard kroner i år.

- Ingen andre vil ha den komplette kompetansen vi nå får innen fiskehåndtering, kulde og prosessering, sier Leif Gjelseth, administrerende direktør for det nye selskapet som får navnet MMC First Process.

I en pressemelding skriver selskapene at målsettingen for det fusjonerte selskapet for 2017 er en omsetningen på en halv milliard kroner. Selskapene og ledelsen har kjent hverandre i mange år, og i høst startet de samtaler om et nærere samarbeid. First Process har ønsket flere ben å stå på for å realisere planlagt vekst. MMC jobbet med flere nyvinninger innen pelagisk sektor og ønsket å styrke seg på dette området. Målsetting er å ha fusjonen endelig gjennomført i løpet av våren.

- Selskapene våre utfyller hverandre når det gjelder kompetanse, produkt og marked. Og vi kan nå levere større og mer komplette utstyrspakker enn det vi gjør i dag, sier Gjelseth og Petter Leon Fauske som blir viseadministrerende direktør i det nye selskapet.

MMC First Process vil bli en totalleverandør innen fiskehåndtering. Inn i selskapet går MMCs Fish Handling i Fosnavåg, First Process på Sjøholt og MMC Kulde på Vigra, Haugesund og Tromsø.

Selskapet vil få til sammen 130 ansatte og har som målsetting å vokse videre. Ordrereserven er i dag på 260 millioner kroner. Selskapet leverer utstyrspakker til brønnbåter og fiskebåter, landbaserte pelagiske fabrikker, utstyr til akvakultur, ballastrensing og driver også service og ettermarked innen alle disse segmentene.

Havyard Group får 75 prosent av aksjene i det nye selskapet, First Process Holding de resterende 25 prosentene.

Se Også


Styreutvidelse i First Process

Arne Einar Barlundhaug Aasen har gått inn i styret i First Process.