Pressemeldinger

Se alle artikler

Aqua Gen-eier kjøper GenoMar Genetics

EW Group, som blant annet eier Aqua Gen, har inngått en avtale om å kjøpe GenoMar Genetics, som er et avlsselskapet for tilapia.

GenoMar Genetics er en del av Norway Fresh Group og eier av GenoMar Supreme Tilapia) -tilapiastammen som har blitt utviklet gjennom mer enn 25 år.

- Som ledende på avl av tilapia, har GenoMar Genetics bygget et sterk, vitenskapelig basert avlsprogram med dokumentert fremgang for de egenskapene som er viktige for sektoren. Å kombinere GenoMar Genetics FoU og produktportefølje med vår gjennomføringsevne innen avl og helse og globale nettverk, vil sette oss i stand til å påvirke utviklingen av tilapiaindustrien og forsterke vår forpliktelse for en bærekraftig global matproduksjon, sier Odd Magne Rødseth, direktør for akvakultur i EW Group i en pressemelding.

- Tansaksjonen er positiv for tilapiaindustrien, fordi det bidrar til at avansert teknologi, forskningsressurser og beste oppdrettspraksis blir tilgjengelige for flere akvakulturnæringer rundt om i verden, sier Tor Vikenes, administrerende direktør i Norway Fresh.

Globalt er tilapia den raskest voksende akvakulturarten og blitt en viktig handelsvare av animalsk protein. EW Group gikk nylig inn i genetikkbransjen for tilapia ved oppkjøpet av Aquabel, et avls- og distribusjonsselskap i Brasil. Oppkjøpene danner grunnlaget for et genetikk- og distribusjonsnett som betjener de viktigste produksjonsområder i Amerika og Sørøst-Asia.

GenoMar Genetics, lokalisert i Oslo og med hovedproduksjon i Luzon på Filippinene, har investert i et langsiktig seleksjonsprogram for å forbedre tilapia som oppdrettsart. Selskapet har totalt 50 ansatte på Filippinene, Malaysia og i andre land.

Norway Fresh og GenoMar Genetics har også inngått en langsiktig leveranseavtale og en samarbeidsavtale om globale leveranser fra GST-stammen.