Pressemeldinger

Se alle artikler

Skal ansette egen vannkraft-ansvarlig

Interesseorganisasjonen Norske Lakseelver søker etter en ny ansatt som skal jobbe dedikert med vannkraft og laks.

Det opplyses i en pressmelding mandag.

«Mange kraftkonsesjoner skal revideres fremover, og ny miljøkunnskap må benyttes», heter det i meldingen.

Frem mot 2022 kan vilkårene for rundt 430 kraftkonsesjoner tar opp til revisjon, ifølge organisasjonen. Konsesjonene er fordelt på 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt – mange av dem lakseelver.

Organisasjonen skal også ha fokus på regionale vannforvaltningsplaner, EUs vanndirektiv, laksetrapper og biotopforbedrende forhold når det gjelder vassdragene.