Pressemeldinger

Se alle artikler

Rekordlavt vaksinesalg

Det ble bare solgt 11 millioner doser flerkomponent.vaksine og 110.000 doser PD-vaksine forrige måned.

Fakta vaksinestatistikk

  • MSD Animal Health henter sine tall fra Farmastat, som utarbeider statistikk basert på innrapporterte tall fra grossister. MSD kommenterer kun flerkomponentvaksiner til laks som inneholder IPN som komponent, samt at de kommenterer PD vaksinesalg.

  • Pharmaq-tallene omfatter flerkomponentvaksine som brukes til både ørret og laks, også uten IPN-komponent. Pharmaq henter tallene sine direkte fra grossister, og ikke via Farmastat-systemet. Alle oljebaserte vaksiner, levert fra alle grossister er med i Pharmaq-tallene.

  • Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS er et selskap i Oslo, hvis formål er å tilby legemiddelfirma, organisasjoner og myndigheter «pålitelig og godt utvalg av produkter og tjenester innen legemiddelstatistikk og adressering». Selskapet er 100 prosent eid av bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien. Organisasjonen har 58 medlemsbedrifter, og er medlem av Norsk Industri.​

Kilde: Selskapene selv og deres nettsider

- Så få doser solgt i løpet av en måned har vi ikke sett så lenge Farmastat Norsk Legemiddelstatistikk AS har levert denne statistikken. Men det betyr lite, da februar er lavsesong og salget for årets to første måneder er på nivå med samme periode i fjor, kommenterer produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding.

27 millioner
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Hittil i år har det gått ut 27,22 millioner doser flerkomponentvaksine. Det er en liten nedgang fra 2016 da det ble solgt 28 millioner doser i januar og februar, viser tallmateriale fra Farmstat.

De siste 12 månedene er det solgt 301.855.000 doser, mot 308.060.000 doser i foregående 12-månedersperiode.

Salget av multikomponent-vaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Stabilt over tid
I februar 2017 ble det solgt bare 110.000 doser med PD-vaksine, mindre enn ti prosent av februarsalget i 2016, som var på 1.225.000 doser.

Hittil i år er det solgt 2.310.000 doser med PD vaksine, mot 5.550.000 doser i januar og februar 2016.

- Likevel kan vi si at salget av PD-vaksiner er som normalt og til og med stabilt, sier Sævareid.

De siste 12 månedene er det solgt 109.185.000 PD-doser.

I 12-månedersperioden året før ble det solgt 109.555.000 doser, altså nesten nøyaktig likt.

Venter økt salg av PD-vaksine
Sævareid forteller at salget av PD-vaksiner trolig kommer til å øke noe i løpet av året.

- Trenden det siste året er at lakseoppdrettere også i Trøndelag i stadig større grad velger å beskytte fisken ved å vaksinere mot pancreas disease. Etter at ettstikk-vaksinen ble tilgjengelig, er det ikke noe ekstra arbeid ved å vaksinere også mot PD, sier Sævareid.

 

Hun legger til at næringens økte satsing på storsmolt trekker i en annen retning, men at PD-vaksineringen totalt likevel ventes å øke.