Pressemeldinger

Se alle artikler

Redusert innslag av rømlinger

Gjennom målrettede tiltak ble innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 37 laksevassdrag over hele landet høsten 2016. Det viser OURO sine resultater fra drivtelling og felle.

Om OURO

  • Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO)…
  • er etablert etter initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
  • Sammenslutningens arbeidsområde er nedfelt i Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk fastsatt av departementet 5. februar 2015.

Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra utfisking høsten 2016.

Det er på oppdrag fra OURO fisket ut over 500 rømte oppdrettsfisk i 37 elver. Disse elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2015.

- Vi er glad for at OURO har bidratt til et så stort uttak, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO, i em pressemelding.

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på vill laksefisk.

Utfiskingen er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode. OURO har brukt ca. 3 millioner kroner til utfiskingstiltak i 2016.

- Etter uttak av rømt oppdrettsfisk høsten 2016 viser resultater fra OURO at faren for genetisk påvirkning i disse elvene er blitt lavere, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med prosent rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført utfisking høsten 2016. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene.

ouro-tabell.jpg
Alle data fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2016.

Uttak av rømt fisk i de enkelte elvene er oppsummert på OUROs hjemmesider: www.utfisking.no. I tillegg er rapporter fra leverandørene for 2016 sesongen lagt ut.

 

 

 

Siste saker
Mest lest