Pressemeldinger

Se alle artikler

Ocean Aquafarms og CIMC satser på det internasjonale oppdrettsmarkedet

Ocean Aquafarms, selskapet bak det norske oppdrettskonseptet Hex Box, inngår strategisk samarbeid med kinesiske CIMC og åpner dermed dørene til et internasjonalt marked. Representanter fra CIMC har den siste uken møtt ulike fagmiljøer sammen med den norske partneren.

Om Ocean Aquafarms og CIMC

  • Ocean Aquafarms er lokalisert i Stavanger. Selskapet driver utvikling, design, produksjon og markedsføring av oppdrettsanlegget Hex Box.
  • Erfaring og kompetanse hentes fra mange års erfaring med utvikling og bygging av riggkonsepter til oljevirksomheten.
  • CIMC driver en verdensomspennende virksomhet med over 50.000 ansatte i Asia, USA, Australia og Europa.
  • Konsernet har blant annet virksomhet innen verftsindustri, containerproduksjon og teknologi til lufthavner.
  • Selskapet er notert på Hong Kong Stock Exchange. Blant de største eierne er COSCO og China Merchants Group.

- Vi har store forventninger til hva vi kan få til både fra norsk og kinesisk side, og ser dette som et viktig bidrag til videre utvikling av oppdrettsnæringen, sier Heidi Baugstø, styreleder i Ocean Aquafarms, i en e-post til IntraFish. 

Selskapet søkt i fjor Fiskeridirektoratet om 13 utviklingstillatelser for oppdrettskonseptet Hex Box. 

Samarbeidet Norge-Kina er interessant på flere måter. Det bidrar til at norsk kompetanse og teknologi får tilgang til de mest vekstorienterte markedene i verden innenfor akva og oppdrett, en av Norges viktigste næringer. Bedrifter og fagmiljøer her hjemme med kompetanse og erfaring fra blant annet olje og gass, kan utvikle virksomheten og satse i nye markeder. Internasjonale muligheter er viktig også for Hex Box, som kan skaleres i forhold til nasjonale og regionale behov og ønsker.

- Alt i alt gir dette muligheter for langsiktig verdiskaping for alle parter, sier Baugstø.

En viktig del av Ocean Aquafarms satsing er samarbeidet med norske kompetansemiljøer innen akvakultur og oppdrett.

Utnytter kompetanse fra olje
Hex Box muliggjør oppdrett av laks i nye kystområder, og kan være klart for prøveproduksjon i løpet av et par år. Ved siden av selskapets egen kompetanse, er norsk teknologi, kunnskap og erfaring en viktig del av satsingen.

Konseptet kan driftes i områder med inntil 10 meter bølgehøyde (Hs). Det gir tilgang til nye, store areal for oppdrett utenfor fjordene. Det har vært utviklet over flere år, kan skaleres og tilpasses ulike markeder og fiskeslag, og er derfor velegnet for alle områder. Det er som skreddersydd i forhold til behovene i mange land i Asia, hvor etterspørselen etter sjømat setter nye rekorder hvert år.   

Gjennom eierne har Ocean Aquafarms lang erfaring og høy kompetanse innen bygging av rigger til oljenæringen. Også dette er et område hvor man har bak seg mange års samarbeid med kinesiske CIMC.

- Våre kinesiske partnere har vist at de både har kompetanse, kapital, evne og vilje til langsiktig satsing. Slik sett kunne ikke vi fått en bedre partner for et strategisk samarbeid om satsingen, sier Heidi Baugstø.

Mye større enn et tradisjonelt anlegg
Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, hvor målet er å femdoble produksjonen av laks og ørret innen 2050. Skal det nås, må man utvikle nye og bærekraftige produksjonsmåter. Det er denne utviklingen Ocean Aquafarms og Hex Box vil være en del av.

Ocean Aquafarms søker om 13 tillatelser for til sammen 10.000 tonn eller cirka 2 millioner fisk. Hex Box er cirka 90 meter i diameter, nær lengden på eksempelvis gressmatten på en moderne fotballstadion. Anlegget er vel 15 ganger større enn det folk flest kjenner som en tradisjonell merd og oppdrett.

Hex Box gir konkurransedyktige produksjonskostnader for laks vurdert mot dagens oppdrett. I Ocean Aquafarms er vi klare til å sette planene ut i livet og dermed bidra til å ta Norges havbruksteknologi ett skritt videre nasjonalt og internasjonalt.

_IMG_5961.jpg Hong Li (t.v.), Michelle Wang, Heidi Baugstø, Fuyang Guo, Zhang Jiayu. (Foto: Ocean Aquafarms)