Pressemeldinger

Se alle artikler

Ny forskrift om tiltak mot PD

Mattilsynet har sendt et forslag ut på høring om den fremtidige forvaltning av PD.

Forskriften har følgende hovedmål:

  • Hindre spredning av PD nordover og sørover fra PD-sonen.
  • Begrense konsekvensene av PD i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen er fri for sykdommen.

Forskriften foreslår å dele landet inn i tre (alternativt fire) soner:

  • en PD-sone der PD er endemisk,
  • to overvåkingssoner der PD normalt ikke forekommer, og
  • et alternativ med en buffersone mellom PD-sonen og overvåkningssonen i nord.

I meldingen fra Mattilsynet heter det:

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe PD i hele landet. Forslaget har færre detaljreguleringer enn dagens forskrifter. Samtidig foreslås det strengere krav for å hindre at PD spres ut fra PD-sonen.

Utenfor PD-sonen videreføres tiltak når sykdommen påvises for å hindre at sykdommen etablerer seg i nye områder. I den alternative buffersonen foreslås mindre strenge tiltak ved påvisning av PD, men krav om vaksinering.

Innenfor PD-sonen foreslås det strengere krav til smitteforebyggende tiltak. Det legges til rette for at flest mulig anlegg kan bli fri for sykdommen, men det er oppdretterne selv som må ta hovedansvaret for å bli fri for PD. Strengere smitteforebyggende tiltak vil også redusere risikoen for spredning av smitte ut av PD-sonen. Dette vil særlig komme anleggene i overvåkningssonen som ligger nærmest PD-sonen til gode.

Høringsfrist er 1.juni.

Den 1.juli sender Mattilsynet endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet.

I august fastsetter så departementet endelig forskrift.