Pressemeldinger

Se alle artikler

Departementet vil avvikle trålernes plikter

Regjeringen foreslår å avvikle pliktsystemet for norske trålere mot en innbetaling på 100 millioner kroner fra næringen som skal gå til tiltak i berørte kommuner.

-  Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon. Regjeringen foreslår derfor å avvikle pliktsystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Regjeringen la i dag fram pliktmeldingen. Der foreslår regjeringen å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.

- Avviklingen har verdi for næringen som blir fratatt sine plikter. Regjeringen mener derfor at en avvikling må skje mot en kompensasjon, sier fiskeriministeren.

Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen:

  • Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 mill. kroner fra næringen.
  • Fjerne bearbeidingsplikten.
  • Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.
  • Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner.
  • Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

- Jeg mener regjeringens forslag er tiltak som i mye større grad vil komme kystsamfunnene til gode. Penger kan brukes til omstillingstiltak, og at kystfiskere får mer kvote vil gjøre at det kommer råstoff til flere steder, sier Sandberg i pressemeldingen.