Pressemeldinger

Se alle artikler

Kan selge økolaks til EU igjen

I dag ble EUs regelverk for økologisk produksjon formelt innlemmet i EØS-avtalen, og Norge kan igjen selge økologisk laks til EU.

Fakta om økologisk laks

Økologisk laks

  • Det produseres rundt 16.000 tonn økologisk laks i Norge årlig. 80 prosent av dette eksporteres til EU.
  • Største kjøper av den økologiske norske laksen er Tyskland, med 6.000 tonn i året, etterfulgt av Frankrie.
  • I EU produseres det årlig 15.000 tonn i Irland og 3.000 tonn i Storbritannia.
  • Produksjon av økologisk laks er krevende og koster mer enn vanlig lakseoppdrett. Blant annet er det høyere kostnader og merarbeid innenfor en rekke ledd i produksjonen: produksjon av yngel og smolt må være sertifisert; det kreves et fôr som har som basis i fiskeavskjær; nøtene i sjøen må være fri for kobber (og de skal ikke være impregnerte) og nøtene kan ikke vaskes med kjemiske stoffer. I tillegg skal laksen ha bedre plass i merdene enn ved vanlig oppdrett.
  • I Norge er det 5 egne tillatelser med krav om produksjon av økologisk laks (Salmar eier alle). Resten av produksjonen, som hos Flakstadvåg Laks, skjer på ordinære matfisktillatelser.

Kilder: Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Flakstadvåg Laks

- Etter flere år med forhandlinger så er regelverket om økologisk produksjon nå tatt inn i EØS-avtalen, og norske oppdrettere kan igjen selge økologisk laks til EU. Dette er ikke minst godt nytt for forbrukerne, som stiller høye krav og er opptatt av kvalitet, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP) i en pressemelding.

Til tross for at Norge allerede har et eget regelverk for økologisk akvakultur, som var helt i tråd med EUs regelverk, så har økologisk laks fra Norge møtt problemer i enkelte EU-land fordi dette regelverket ikke var formelt innlemmet i EØS-avtalen. I dag ble EUs regelverk tatt inn i EØS-avtalen. Utfordringene med eksport av økologisk laks er dermed løst.

- Vi forventer at handelen skal gå som vanlig allerede i morgen, det har vi også fått signaler om fra EU-kommisjonen, sier EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H) i pressemeldingen.