Pressemeldinger

Se alle artikler

Lerøy ikke fornøyd med å måtte gi fra seg kvoter

Lerøy Seafood Group er fornøyd med at regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene i hvitfisknæringen, men liker ikke å måtte gi fra seg 20 prosent av kvotene.

- Dersom Stortinget vedtar de foreslåtte endringene vil det også påvirke driften i Lerøy Seafood Group (Lerøy) sine datterselskaper Havfisk og Norway Seafoods Group. Forslaget kommer etter en høringsrunde hvor også Lerøy har gitt sine innspill. Lerøy-konsernet har foreløpig ikke hatt anledning til å sette seg inn i detaljene i forslaget fra Regjeringen og tar derfor alle nødvendige forbehold. Hovedpunktene synes imidlertid å være at Regjeringen foreslår å fjerne det såkalte pliktsystemet for fangst fra trålerflåten mot at det dels skal betales en økonomisk kompensasjon og dels at det skjer en reduksjon i selskapets kvotegrunnlag, skriver selskapet i en pressemelding.

De skriver videre at fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri. Lerøy er derfor ikke tilfreds med regjeringens forslag som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag på 20 prosent.

- Vi mener det er svært viktig at konsernet opprettholder sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsning både på sjø og land. Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget. Lerøy er tilfreds med at regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene og håper at selskapet i den videre politiske behandling blir hørt slik at endelig vedtak danner et best mulig grunnlag for sektorens fremtidige utvikling, skriver selskapet.