Pressemeldinger

Se alle artikler

Laksen er den stabile faktoren i USAs sjømatmarked

I motsetning til annen sjømat, stabilitet er laksens varemerke i detaljhandelen i USA.

Laks står for rundt 45,5 prosent av inntektene i amerikansk detaljhandel når det gjelder sjømat. Snittet per butikk er et salg av laks til en verdi av 1.118 dollar (NOK 9.600) per uke ifølge tall fra Nielsen Perishables Group og som er publisert i IntraFish sin ferske industrirapport om det amerikanske sjømatmarkedet.

Salget er også relativt stabilt og jevnt året gjennom, noe som er en uvanlig trend for sjømat i USA-markedet, som vanligvis har en topp rundt jul og påske. Laksesalget er også noenlunde balansert geografisk, der vestlige deler av landet har litt mer av totalsalget med 20,3 prosent, fulgt av sentrale deler med 17,4 prosent, øst med 16,4 prosent og sør med 14 prosent.

Dersom du vil vite mer om det amerikanske markedet og trendene, så vel som de største selskapene som driver her, så kan du finne det i den nye og eksklusive industrirapporten fra IntraFish.