Pressemeldinger

Se alle artikler

23 milliarder i verdiskapning fra leverandørsektoren

Leverandørsektoren til de norske sjømatbedriftene står alene for en samlet verdiskaping på 23 milliarder kroner. Samlet sysselsetter de 20.500 årsverk, viser nye tall fra Sintef Ocean.

– God utvikling i sjømatnæringen gir god utvikling også for oss, sier Tore Håkon Riple som er tillitsvalgt for leverandørbedriftene i Sjømat Norge i en pressemelding.

Det er den store verdiskapingen innen sjømat som drypper på teknologi- og servicebedrifter over hele landet. Sintef har i en årrekke målt verdiskapingen fra fiskeri- og havbrukssektoren og har nå også kartlagt mer i detalj hvordan aktiviteten slår ut for næringslivet omkring.

Dette er virksomheter som omfatter store og små bedrifter som er gode hjelpere og en forutsetning for driften i sjømatnæringen. De leverer teknologiske løsninger, håndverkstjenester, konstruksjon, rådgivning og service – leveranser og underleveranser for både havbruksnæringen og fiskeindustrien som er basert på fangst.

Teknologi- og serviceleverandørene sysselsetter samlet 20.500 årsverk, ifølge beregningene fra Sintef Ocean. Av disse er 8.000 årsverk direkte tilknyttet selve leverandørnæringen, mens hele 12.500 årsverk skapes hos underleverandørene.

- Alle vet at sjømatnæringen blir stadig viktigere for landet. Disse nye tallene fra Sintef synliggjør betydningen av en godt fungerende leverandørindustri og at disse bedriftenes suksess avhenger av at sjømatbedriftene har suksess. Det har vært en betydelig vekst tidligere år, men det har vært en utflating i 2016, rapporterer Sintef Ocean.