Pressemeldinger

Se alle artikler

Laugen ny sjef ved Norsk Havbrukssenter Visning

Marte Laugen er tilsatt som daglig leder i Norsk Havbrukssenter Visning AS på Toft.

Demonstrasjonsanlegget ligger i Toftsundet like sør-vest for Brønnøysund, sør i Nordland.  

Hun vil tiltre allerede fra 1. mai, skriver styreleder Paul Birger Torgnes i en pressemelding fra Norsk Havbrukssenter.

Laugen er opprinnelig fra Brønnøysund, men har de siste ni årene studert og jobbet i Trondheim. Hun kommer fra stillingen som seniorkonsulent ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU i Trondheim, og har bl.a. en mastergrad i rådgivningsvitenskap fra samme universitet.

Norsk Havbrukssenter har de siste månedene holdt stengt på grunn av ombygging og utvidelser, men vil fra mai igjen ha full aktivitet, med visningsanlegg, kafé og turistbutikk. Nytt av året er også utstilling, bobilparkering og gjestemarina.

Norsk Havbrukssenter har fått ny selskapsstruktur, der de ulike aktivitetene er skilt ut i egne datterselskap: Visning og Reiseliv, Oppdrett, Forskning og Utvikling, Eiendom.

Arnfinn Torgnes fortsetter som daglig leder i «morselskapet» Norsk Havbrukssenter AS.