Pressemeldinger

Se alle artikler

Doblet vaksinesalg i april

I april ble det solgt 12,4 millioner flerkomponent vaksinedoser, en dobling fra april ifjor.

Salgsstatistikk vaksine

FLERKOMPONENT:

 • April 2017: 12 435 000 doser
 • April 2016: 6 270 000 doser
 • YTD 2017: 51 915 000 doser
 • YTD 2016: 43 465 000 doser
 • MAT 16-17: 311 105 000 doser
 • MAT 15-16: 311 125 000 doser

PD KOMPONENT:

 • April 2017: 2 265 000
 • April 2016: 1 515 000
 • YTD 2017: 6 625 000
 • YTD 2016: 9 890 000
 • MAT 16-17: 107 915 000
 • MAT 15-16: 109 080 000

- Det var en markert økning i vaksinesalget både i april og i årets første tertial sammenlignet med tilsvarende perioder i 2016. Men vaksineringen siste tolv måneder er omtrent helt lik som i foregående 12 måneders periode, så salgsveksten i årets første måneder skyldes i hovedsak forskyvninger i tid, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding.

Vaksinesalget for de fire første månedene av 2017 endte på 51,915 millioner flerkomponentdoser. Det er 8,5 millioner doser mer enn i første tertial 2016. De siste tolv månedene er det solgt 311.105 millioner doser flerkomponentvaksiner mot 311.125 millioner doser i foregående tolvmånedersperiode.

For april isolert ble det som nevnt solgt 12,435 millioner flerkomponent vaksinedoser, mot 6,27 millioner doser i april 2016.

Tall fra biomasseregisteret hos Fiskeridirektoratet viste at i 2016 ble det satt ut knappe 120 millioner fisk på forsommeren (mars-juni). Det er denne fisken som vaksineres på vårparten.

Det er foreløpig kun utsettstall fra mars fra denne perioden som er tilgjengelig, og da ble det satt ut 13,6 millioner fisk, mot 13,9 millioner fisk i mars 2016.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

I april ble det solgt 2,265 millioner vaksinedoser med PD-komponent, mot 1,5 millioner doser i april 2017. Hittil i år (YTD) solgt 6,6 millioner doser vaksine med PD-komponent. I fjor på samme tid var det gått ut 9,9 millioner PD-doser.

- Annethvert år settes det ut fisk i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i første kvartal. Fisken som settes ut i Møre og Romsdal vaksineres mot PD, mens fisken som settes ut i Sør-Trøndelag stort sett ikke blir det. Statistikken for PD-vaksinering tidlig på året kan derfor påvirkes noe av dette. I følge Biomassestatistikken til Fiskeridirektoratet, er det i år er det satt ut nesten 7 millioner fisk i Sør-Trøndelag mot 1,2 millioner fisk i fjor, og i Møre og Romsdal er det satt ut en knapp million fisk fra januar til mars, mot 8,1 millioner i samme periode i fjor, sier Sævareid i pressemeldingen.

Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.