Pressemeldinger

Se alle artikler

Får utvide fra 300.000 til 6,5 millioner smolt

Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) skal investere om lag 200 millioner kroner i en omfattende utbygging av settefiskanlegget Osan i Nærøy kommune.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har nå gitt grønt lys for en utvidelse av dagens produksjonstillatelse, fra 300.000 til 6,5 millioner smolt. Etter planen skal det nye anlegget stå ferdig til våren 2019.

– Osan bygges ut med moderne resirkuleringsteknologi. Anlegget vil kunne produsere smolt opp til 500 grams størrelse, og vil bidra til å redusere produksjonstiden i sjøfasen. Dette gir ytterligere muligheter for økt omløpshastighet, større produksjon og økt inntjening, forteller prosjektleder Roald Dolmen i MNH i en pressemelding.

Osan Settefisk er heleid av MNH. Sammen med MNHs eierandeler i Åsen Settefisk AS og Flatanger Settefisk AS, vil utbyggingen av Osan settefiskanlegg sikre konsernet og det samarbeidende selskapet Bjørøya AS sine behov for smolt av riktig størrelse til riktig tid.

Se Også


Storkontrakt til Akva Group

Akva Groups datterselskaper Plastesveis og Aquatec Solutions skal levere nytt smoltanlegg til Midt-Norsk Havbruk.

Siste saker
Mest lest