Pressemeldinger

Se alle artikler

Søker 16 utviklingstillatelser

Erko Seafood har sammen med Global Maritime utarbeidet et konsept med bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for lakseoppdrett på åpent hav.

Konseptet har fått navnet «North Sea Fishfarm».

– Formålet med konseptet er å flytte oppdrett av laks ut fra fjordene, forbi de kystnære områdene og helt ut i åpent hav hvor det kan åpne seg meget store produksjonsarealer/volumer. Konseptet anses å være nytenkende og banebrytende og innehar betydelige forskjeller fra alle andre konsepter som det er søkt utviklingstillatelser for, skriver selskapene i en pressemelding.

Endre Haugland, som er ansvarlig for sjømat i Haugland Gruppen som eier Erko Seafood, ønsker ikke å si noe om kostnadene med prosjektet nå.

– Det koster plenty, sier han lattermild til IntraFish.

I pressemeldingen skriver selskapet at de antar at med en slik tilnærming så er det mulig å oppnå store forbedringer innenfor dagens miljø og arealutfordringer. 

– Nærmere bestemt så anses dette konseptet å inneha betydelige forskjeller fra dagens oppdrettspraksis og forbedringer spesielt innenfor områdene lakselus, påvirkning på villfisk, åpning av nye store produksjonsarealer, samt forurensning og utslipp til ytre miljø, skriver de.

Her finner du en oversikt over alle søknadene om utviklingstillatelser.

En bunnfast plattform plassert i åpent hav på norsk kontinentalsokkel blir utsatt for meget store miljølaster. En plattform på en slik lokasjon må derfor være av en betydelig størrelse for å kunne motstå disse lastene.

– Erko Seafood og Global Maritime har i samarbeid tatt konseptet gjennom en mulighetsstudie som ble utført høsten 2016 og en konseptstudie utført vinteren 2017. Erko Seafood og Global Maritime har lagt ned et betydelig arbeid i konsept designet frem til nå. Arbeidet inkluderer strukturdesign, geotekniske undersøkelser, hovedarrangement, fiskevelferd med fisketeknisk utstyr, hydrodynamiske analyser av miljølaster på notpose og hovedstruktur, risikoanalyser, Sikkerhetsanalyser og regelverksvurderinger, metode for transport, sammenstilling og installasjon, samt kostestimering av bygging og drift, skriver selskapene.

Siste saker
Mest lest