Pressemeldinger

Se alle artikler

Overlevelse på 94,8 prosent i første kvartal

Cermaq Norway hadde en sjøoverlevelse på 94,8 prosent i første kvartal, mens den var noe lavere i Chile og Canada. Til sammenligning var den på 92,4 prosent i første kvartal 2016.

Det viser selskapets bærekraftsrapport for første kvartal, publisert fredag.

Selskapet opplyser også at de ikke hadde noen rømninger i kvartalet.

I rapporten, som inneholder en rekke tall for de tre landene selskapet har oppdrettsvirksomhet i, fremgår det også at lusenivåene deres i Norge var på 0,05 i kvartalet, ned fra 0,13 samme kvartal i fjor. Dette skyldes preventive tiltak som bruk av luseskjørt og rensefisk, opplyses det.

«Kun en avlusing via fôret ble gjennomført i Cermaqs norske anlegg. Utviklingen av preventive tiltak vil bli trappet ytterligere opp», heter det.

SRS fortsatt utfordrende i Chile

I Chile hadde Cermaq en overlevelse på 92,9 prosent i kvartalet for atlantisk laks, like samme kvartal i fjor. For Coho var overlevelsen på 97 prosent (90%), mens den på ørret falt fra 97 prosent til 81,6 prosent.

De skriver at sykdommen SRS fortsatt er en «byrde og en konstant utfordring, og hovedårsaken til dødeligheten i Chile».

Den økte dødeligheten for ørret skyldes deformasjoner, dårlig presterende fisk og predator-angrep.

Hele bærekraftsrapporten kan du studere HER