Pressemeldinger

Se alle artikler

Vaksinesalget fortsetter å stige

Det ble solgt 21,2 millioner flerkomponentvaksiner i mai mot 15,1 millioner doser i mai i fjor. Salget av PD-vaksiner steg med hele 45prosent.

Vaksinestatistikk

  • MSD Animal Health henter sine tall fra Farmastat, som utarbeider statistikk basert på innrapporterte tall fra grossister. MSD kommenterer kun flerkomponentvaksiner til laks som inneholder IPN som komponent, samt at de kommenterer PD vaksinesalg.
  • Pharmaq-tallene omfatter flerkomponentvaksine som brukes til både ørret og laks, også uten IPN-komponent. Pharmaq henter tallene sine direkte fra grossister, og ikke via Farmastat-systemet. Alle oljebaserte vaksiner, levert fra alle grossister er med i Pharmaq-tallene.
  • Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS er et selskap i Oslo, hvis formål er å tilby legemiddelfirma, organisasjoner og myndigheter «pålitelig og godt utvalg av produkter og tjenester innen legemiddelstatistikk og adressering». Selskapet er 100 prosent eid av bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien. Organisasjonen har 58 medlemsbedrifter, og er medlem av Norsk Industri.​

Kilde: Selskapene selv og deres nettsider

- Det har vært en økning i omsetningen av flerkomponente vaksiner i vår, og økningen fortsatte også forrige måned. Hittil i år (YTD) er det gått ut drøye 73 millioner vaksinedoser, mot 58,6 millioner vaksinedoser fra januar til og med mai i fjor, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding fra Merck.

Settes ut tidligere

Det er altså en betydelig økning fra våren 2016. Men ser vi på de siste 12 månedene (MAT), er det gått ut 317.195.000 vaksinedoser, en økning på «bare» 3 millioner fra året før. Det ser altså ut til at det økte vaksinesalget siden nyttår er en forskyvning i tid.

- Fisken som vaksineres i månedskiftet mai/juni, settes gjerne ut i sjø i løpet av juni/juli. Det er gjerne en tidlig 0-åring som har nytt godt av gode temperaturer vinteren gjennom. Denne tidlige 0-åringen kalles «0+», og er 8-9 måneder gammel når den sjøsettes. Det bygges mange nye resirkuleringsanlegg i hele landet, og mulighet til å holde stabil temperatur hele året gjør at oppdretterne kan sette ut fisk tidligere enn før, sier Ingebjørg Sævareid.

ILA-tall i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat sitt tallmateriale.

Sterk økning i PD-vaksinering

Salget av vaksiner mot Pancreas Disease (PD) steg kraftig sammenlignet med mai i fjor. Det gikk ut 11.275.000 PD-vaksinedoser i løpet av måneden, en økning på hele 45 prosent fra mai i fjor.

Hittil i år (YTD) er det solgt 19 550 000 vaksinedoser med PD-komponent, en oppgang på tre million doser fra samme periode året før.

- I fjor ble PD-salget sparket skikkelig i gang i juni. Det blir spennende å se om mye av dette forventede salget gikk nå allerede i mai, eller om det går ytterligere opp i kommende måned, sier Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

De seneste 12 månedene (MAT) er det solgt 114.590.000 vaksinedoser med PD-komponent, mot 107 830 000 doser samme periode året før.

Siste saker
Mest lest