Pressemeldinger

Se alle artikler

To nye brønnbåter for en halv milliard

Sølvtrans i Ålesund har inngått kontrakt på bygging av en brønnbåt med opsjon på et søsterskip med Aas Mek. Verksted i Møre og Romsdal.

Samlet ordreverdi er nærmere 500 millioner kroner, skriver de to aktørene i en felles pressemelding.

Brønnbåtene er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 kubikk.

- Dette er et helt nytt design og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport, heter det i meldingen.

Skrog vil bli bygget i utlandet og vil komme til Aas Mek. på høsten neste år for utrustning, og skal overleveres til rederiet i april 2019.

Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system, samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten vil også være utstyrt med UV-system for vannrensing for semilukket transport.

Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD-behandling ved bruk av ferskvann.

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum-pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner:

  • Lengde o.a. 69,96 m
  • Bredde 17,80 m og
  • Dybde i riss 5,90 m

Lasteromsvolumet er på 2500 kubikk som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Båten vil ha innredning for 10 personer.

Dette blir det 29. og 30. nybygget Aas Mek. leverer til Sølvtrans / bbs-rederiet.