Pressemeldinger

Se alle artikler

Blom fikk delvis medhold i utviklingsklage

Nærings- og fiskeridepartementet har delvis omgjort Fiskeridirektoratets avslag på utviklingstillatelser til Blom Fiskeoppdrett, og mener prosjektet bør få to tillatelser.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

– Blom Fiskeoppdrett har med glede mottatt melding om at Nærings- og fiskeridepartementet har funnet slamoppsamlingsteknologien vår så innovativ og viktig at de omgjør Fiskeridirektoratets avslag på vår søknad om tildeling av utviklingstillatelser, skriver daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett i en pressemelding.

Vedtaket fra Nærings- og fiskeridepartementet avslår Bloms klage på seks av de åtte omsøkte tillatelsene, mens klagen for to av de åtte tas delvis til følge. Saken blir nå sendt tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling.

– Sentrale politiske myndigheter viser med dette at de tar utslippsutfordringene i næringen på alvor. Med dette er forutsetningene til stede for at vi kan investere i en teknologi som vil øke bærekraften i produksjonen av laks og ørret i norske fjorder. Med vår nye teknologi legges det til rette for at slammet kan utnyttes som en ressurs, samtidig som produksjonsbetingelsene på utsatte lokaliteter forbedres og negativ miljøpåvirkning fra utslipp elimineres/reduseres, sier Blom i pressemeldingen.

Selskapet mener teknologien skal muliggjøre økt bærekraftig produksjon på eksisterende lokaliteter, og at det derfor samsvarer godt med intensjonene for tildeling av utviklingstillatelser.

– Vi er klare til å ta fatt på jobben så snart alle formaliteter, forutsetninger og antall tillatelser er på plass, skriver Blom.

Her finner du en oversikt over status på alle søknader om utviklingstillatelser.

Siste saker
Mest lest