Pressemeldinger

Se alle artikler

Storkontrakt til Akva Group på storsmoltanlegg

Akva Group melder at de har signert en kontrakt med verdi på 78 millioner kroner til Grieg Seafood og Bremnes Seashore sitt storsmoltanlegg i Ryfylke.

– Aquatec Solutions, et heleid datterselskap av Akva Group, har signert en kontrakt på levering av landbasert teknologi med en totalverdi på rundt 78 millioner kroner med Tytlandsvik Aqua, til deres to nye postsmoltanlegg nær Hjelmeland. Leveringen vil skje fra tredje kvartal 2017 til første kvartal 2019, heter det i en pressemelding fra Akva Group.

Grieg Seafood og Bremnes Seashore meldte nylig at de går sammen med Vest Havbruk og investerer 300 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i Tytlandsvik i Rogaland.

Se Også


Investerer 300 millioner kroner i ny storsmoltkapasitet

Grieg Seafood og Bremnes Seashore går sammen med Vest Havbruk og investerer 300 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i Tytlandsvik i Rogaland.