Pressemeldinger

Se alle artikler

Her er finalistene til innovasjonsprisen på Aqua Nor

Aldri har så mange kandidater søkt stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris som i år. Nå er de tre finalistene klare.

Aqua Nor har mottatt i alt 28 søknader til årets Innovasjonspris fra innovatørbedrifter i 14 land inklusiv Norge. Det er hele 64 prosent flere søknader enn ved forrige Aqua Nor i 2015. Styreleder Liv Holmefjord og direktør Ola Eriksen er meget tilfreds med oppslutningen, heter det i en pressemelding.

Juryen har bestått av fagsjef Kjell Maroni i Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, seniorrådgiver Oddvar Staulen i Innovasjon Norge og seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag.

– Det har vært krevende å velge ut ifra innovasjonsgrad, prosjektets betydning for havbruksnæringen og markedsverdien internasjonalt for utvikler. Juryen har gjort sine vurderinger ut fra opplysningene i søknadene, skriver de i pressemeldingen.

Det er innstilt følgende tre kandidater til årets pris:

Ace Aquatec Ltd., Inverness, Skottland har utviklet metode for elektrisk bedøvelse av eksempelvis laks i sjøen før en spesialpumpe bringer den bedøvede fisken inn i transportrør og til bløggebordet. 3–5 elektroder i sjøen bedøver fisken i løpet av 1 sekund i et område på 1 meter fra transportrøret. Det garanteres 100 prosent bedøvelse av all fisken uavhengig av størrelse. 75 tonn kan bedøves pr time uten at fisken blir utsatt for unødvendig stress og uten noen skade på fiskekjøttet.

OptoScale AS, Trondheim, Norge har utviklet et system for biomassemåling med nøyaktighet opp mot 99 prosent. Systemet går ut på at fisken belyses med laserstriper som gir en entydig avstand til hvert eneste punkt på fisken. Dette danner en 3D-modell som gir svært nøyaktig estimat av volum og dermed også vekt på fisken. Systemet kan måle cirka 1000 fisk pr dag.

Planktonic AS, Trondheim, Norge har utviklet et levendefôr til marin yngel. De har en metode for å høste større mengder dyreplankton i havet for deretter å kryopreservere det. Planktonet pakkes i poser à 600 g som tilsvarer 30 millioner planktonindivider og oppbevares i termoser med flytende nitrogen. Når dette fôret skal benytte tines det opp i sjøvann etter en egen prosedyre og planktonet blir igjen levende og dermed et naturlig fôr med riktig næringsverdi for fiskeyngelen.

Årets innovasjonspris på 100.000 kroner og diplom vil bli overrakt vinneren under åpningen av Aqua Nor den 15. august.