Pressemeldinger

Se alle artikler

Mindre vaksinering i juni

Det ble solgt 41,8 millioner flerkomponentvaksiner i juni i år, mot 49,2 millioner doser i juni i fjor.

Om statistikken

Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

- I mai gikk det ut et stort antall doser flerkomponentvaksine til laks. Så trolig er det en forskyvning av salget der en god del av omsetningen som vanligvis kommer i juni, kom tidligere. Salget i første halvår er høyere i år enn i tilsvarende periode ifjor, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding.

Hittil i år (YTD) er det solgt 125,5 million doser flerkomponentvaksiner, en økning på 16,5 millioner doser fra samme periode i fjor. De siste 12 månedene (MAT) er det solgt drøye 320 millioner doser flerkomponentvaksiner.

ILA-tall i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat sitt tallmateriale.

Stabil PD-vaksinering

- Også salget av vaksiner mot Pancreas Disease (PD) steg kraftig i mai i år sammenlignet med mai i fjor, mens det flatet ut i juni, sier Ingebjørg Sævareid.

Det ble solgt 19,4 millioner vaksinedoser med PD-komponent i juni i år, mot 21,6 millioner PD-doser i juni 2016.

Hittil i år (YTD) er det solgt 45,1 millioner vaksinedoser med PD-komponent, en økning 7,3 millioner fra samme periode året før. De seneste 12 månedene (MAT) er det solgt 118,5 millioner vaksinedoser med PD-komponent.

Venter økt PD-vaksinering

- Utfra tallmaterialet ser det ut til at vaksineringen av nullåringene startet noe tidligere enn vi har sett tidligere år. Det som nå blir spennende å følge med på, er om vaksinering mot PD blir implementert i større grad i kampen mot PD også nord for Hustadvika, sier Ingebjørg Sævareid.

I fjor ble det solgt en del PD-vaksiner til den såkalte «SAV2-regionen». Hun venter at oppdretterne i Midt-Norge vil bruke mer vaksinering for å unngå eller redusere tap fra Pancreas Disease.

- Det ser ut til at noen også i år vil velge å vaksinere mot PD i «SAV2-regionen». Det vil vi sterkt anbefale, vaksinering bør være en sentral del av bekjempelsesstrategien av alle laksesykdommer. Forebygging er lønnsomt, og forebygging gir best fiskevelferd, sier Ingebjørg Sævareid.

Siste saker
Mest lest