Pressemeldinger

Se alle artikler

Fjordlaks Aqua blir til Hofseth Aqua

Sjømatkonsernet Hofseth International rendyrker merkevaren -- og endrer nå navnet på Fjordlaks Aqua til Hofseth Aqua.

Fakta om Hofseth International AS

  • Hofseth International AS er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Selskapet er Norges ledende videreforedler av laks og ørret og har en total foredlingskapasitet på 85.000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.
  • Konsernet har ca. 350 ansatte og omsatte for nærmere to milliarder kroner i 2016. Hofseth International produserer alt av ferdigprodukter, herunder fileter, porsjoner og røkte produkter for ledende internasjonale dagligvare- og restaurantkjeder og mer enn 95 prosent av produksjonen eksporteres.
  • Hofseth International er også største aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium. Hofseth Biocare spiller en nøkkelrolle i konsernets strategi om å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet drift, hvor hele fisken utnyttes uten at noe går til spille.

Fremover skal selskapet inn i samme konserndrakt som resten av Hofseth International gruppen. Nytt navn på oppdrettsdelen av konsernet blir heretter Hofseth Aqua, heter det i en pressemelding.

Sommeren 2016 ble det Ålesundbaserte oppdrettsselskapet Fjordlaks Aqua kjøp opp av Hofseth International og deres japanske partner Alliance Seafood.

- Fra tidligere å ha eksportert ubearbeidet fisk, satser selskapet nå sterkt på å videreforedle fisken gjennom systemet i Hofseth International, sier konsernsjef Roger Hofseth.

Hofseth Aqua er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, fem sjølokaliteter og eget slakteri og produserer 10-12.000 tonn med ørret per år.

- Vi har igangsatt et betydelig investeringsprogram som blant annet inkluderer bygging av egen brønnbåt og bygging av nytt smoltanlegg. Disse investeringene er forventet å bidra til betydelige operasjonelle forbedringer samt bedret fiskehelse og fiskevelferd. I tillegg sikrer dette oss kontroll over alle kritiske deler av produksjonen, sier Hofseth.

- Vår konsernstrategi er å holde mest mulig av verdiskapningen innen oppdrett i Norge. Oppkjøpet og integreringen av Hofseth Aqua er derfor strategisk viktig for oss, sier han.