Pressemeldinger

Se alle artikler

Studenter vil revolusjonere sjømatlogistikken

Norske masterstudenter har utviklet robotcontainere med kjølesystemer som skal frakte sjømat uten menneskelig innblanding.

DNV GLs sommerprosjekt

  • Tittelen på DNV GLs sommerprosjekt i år er basert på regjeringens strategi og visjon; «Ny vekst, stolt historie», som handler om å seksdoble marin verdiskaping innen 2050.
  • I år er det 10. året DNV GL arrangerer sommerprosjekt der 4. klasse masterstudenter får jobbe i et tverrfaglig team med å jobbe frem nytenkende ideer.
  • Årets team består av ni studenter NTNU, NHH, UiO, CBS, University of Southampton og University of Delft 
  • I løpet av sommeren har teamet jobbet med nye teknologiske løsninger på utfordringer innenfor distribusjon av sjømat. 
  • Ingeniørstudentene har kommet frem til bedre kjølemetoder som gir opptil 40 dagers holdbarhet på laks – og det vil dermed bli mulig å finne bedre ruter for frakt av sjømat, med mindre utslipp.
  • DNV GL driver virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon og forskning til maritim og marin sektor, samt annen industri – og energibedrifter. 

Student ved NTNU i marin teknikk, Ole Johan Lønnum, har sammen med åtte andre masterstudenter utviklet logistikkjeden SEAtrue for frakt av sjømat. 

– Bedre kjølemetoder som gir lengre holdbarhet, førerløse skip og stordata kan redusere kostnader, sikre høyere kvalitet og bedre informasjon til forbruker. Mulighetsrommet dette skaper har vi forsøkt å utnytte, sier Lønnum som er prosjektleder, i en pressemelding.

– Optimal distribusjon

Robotcontainerne med kjøleteknologi skal sørge for økt holdbarhet med opp til 40 dager, og mulighet for selvkjøring av sjømat.

– Jeg er imponert over hvor god innsikt studentene har fått i bransjen og hva de har klart å produsere på kort tid. Vi håper de har fått et godt innblikk i arbeidslivet, sier prosjektleder fra DNV GL Liv Aune Hagen.

Studentene har også utviklet en forbrukerapplikasjon, TraceEat, som sender forbrukernes preferanser til den digitale plattformen Veracity, som skal tilrettelegge for best mulig utnyttelse av ressursene. De smarte «robotcontainerne» med kjøleteknologi gir sjømat lengre holdbarhet og mulighet for selvkjøring.

– SEAtrue er et revolusjonerende logistikksystem som tilrettelegger for optimal distribusjon med mindre utslipp, et utvalg tilpasset det forbrukeren vil ha og mulighet for en mer bærekraftig sjømatproduksjon, sier Lønnum.

Containerne kan på egen hånd seile fra et prosesseringskip til et containerskip, samt seile til havn ved leveransestedet. På den måten blir transport av sjømat mer effektiv. For å gi den førerløse transportkjeden informasjonen den trenger er alle nødvendige ledd koblet opp mot Veracity, som er DNV GLs digitale plattform.

Tok utfordringen

Bærekraftig produksjon og transport, pris, samt informasjon om fôrinnhold og fiskevelferd blir stadig viktigere for forbrukerne. Disse forventningene stiller igjen høye krav til effektivitet, konkurransedyktighet og kvalitet i verdikjeden for en oppdrettsnæring i kraftig vekst. 

b05579d531427c8736cf6e36da9c3f22 Ni studenter har i sommer jobbet med å utvikle et distribusjonssystem for sjømat. (Foto: Hilde Tunge) Foto: Hilde Tunge

De ni utvalgte ingeniørstudentene fikk i forbindelse med DNV GLs sommerprosjekt (se faktaboks) i oppgave av DNV GL å finne en løsning på hvordan denne veksten kan skje på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Løsningen ble presentert på hovedkontoret til DNV GL på Høvik i dag.

– Sommerprosjektet åpner opp for nytenkende ideer som møter både regjeringens vekstambisjoner innen akvakultur, verdens matbehov samt DNV GLs visjon om en global påvirkning for en trygg og bærekraftig fremtid, sier prosjektleder fra DNV GL Liv Aune Hagen.

Skaleres globalt

Studentene håper at løsningen SEAtrue kan skaleres globalt. Prosjektet legger opp til at det ikke er nødvendig med ytterligere infrastruktur på land fordi distribusjonen skjer ved prosesseringsskip og selvkjørende smart containere til markedet. Løsningen skal enkelt kunne skaleres fra område til område uten store krav til ny utbygging, og er særlig egnet for land med lite utbygd infrastruktur, vises det til i pressemeldingen fra DNV GL.

Løsningen må imidlertid testes ut og forankres i mindre skala i første omgang. Innen 2030 mener studentene at løsningen kan implementeres.