Pressemeldinger

Se alle artikler

Søker tre utviklingstillatelser for lukket anlegg

FishGlobe AS i Forsand kommune i Rogaland søkte denne uken om tre utviklingstillatelser for sitt konsept med flytende, lukkete anlegg i polyetylen (PE).

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Ifølge meldingen vil konseptet deres «revolusjonere oppdrett av laks». Anlegget skal ikke være dyrere å investere i enn vanlige, åpne merder.

- I arbeidet med å finne det optimale anlegget for postsmolt oppdrett, har vi knekt koden for å kunne bygge et rimelig anlegg til matfiskoppdrett, sierdaglig leder Arne Berge i meldingen.

FishGLOBEene er globeformede med flytekragen inni, og med plass til fôr og alt utstyr som trengs innunder taket. Anlegget det er søkt utviklingstillatelser til for matfisk har dobbelt så stort diameter (44 m), og er på 29 000 kubikkmeter.

Enheten skal bygges i PE (polyetylen), og inneholder en patentert løsning med kanalplater av PE i veggen for å oppnå nødvendig stivhet. 

«Innledende globalanalyse viser at anlegget tåler mye bølger, og at med mindre modifiseringer kan den bli enda sterkere», heter det i meldingen.

Berge har jobbet med konseptet siden 2012, i utgangspunktet med fokus på postsmoltproduksjon. Ifølge han viser beregninger at anlegget skal tåle bølger på 1,5 meter og strøm på 0,85 m/s.

Anleggene skal kunne drives uten fôrflåte, og de skal også kunne flyttes med fisk inni. De innvendige flytetankene inneholder også tekniske rom, som fôrtank, nødstrøm, reserve oksygen og utstyr for behandling av slam og dødfisk.

Knapt 40 søknader med totalt over 300 utviklingstillatelser ligger nå på Fiskeridirektoratets bord for behandling. Se oversikt over søknader under behandling, innvilgede søknader og avslåtte søknader HER.
Siste saker
Mest lest