Pressemeldinger

Se alle artikler

Oppdrettspenger bidrar til rekordfiske av villaks

I landets største oppdrettsfylke, Nordland, går laksefisket så det suser. Den ene storlaksen etter den andre dras opp.

Elveeierlaget i Beiarelva er blant de som har fått midler fra oppdrettsnæringen, og tiltakene de har gjort ser ut til å virke.

- Om det blir rekord er vanskelig å si, men det går mot en stor sesong. Vi har de to siste årene fått 700.000 kroner fra oppdrettsnæringa til elveeierlaget. Penger vi kan bruke til hva vi vil. Det legges ingen føringer fra givers side, sier grunneier Bror Hemminghytt i en pressemelding.

Han er litt lei av at elveeierne blir beskyldt for å la seg kjøpe.

- Bare tull. Vi forvalter elva slik vi ønsker og uten disse pengene hadde man aldri vært kommet så langt i Beiarelva, slår han fast.

Lokalavisene er fulle av oppslag som melder godt fiske langs hele kysten i landets største oppdrettsfylke. I Saltdalselva, også kalt «Dronninga i Nord» ble det tatt 72 laks på fire døgn etter åpning og det eventyrlige fisket har bare fortsatt. Den offentlige fangstrapporten taler sitt klare språk.

I Salten Aqua-gruppen er man tilfreds med at tiltak man setter i verk, faktisk virker. Administrerende direktør Geir Wenberg i Salten Aqua-gruppen gir grunneierne all ros for at de tar vare på elvene. Et av resultatene er at man har kunnet ansette to elveverter i Beiarn som går rundt og passer på. De sjekker fiskekort, rasteplasser, fungerer som guider, rydder litt og passer på at utstyret er tilgjengelig.

Salten Aqua-gruppen har bidratt med en økonomisk støtte på nesten to millioner kroner de siste åtte årene bare til Saltdalselva. For disse pengene har man kunnet utføre kartlegginger, overvåkning og rapportering i Saltdalselva og sideelvene.

Sportsfisker Robert Brodersen er en av dem som har hatt god fiskelykke i elvene denne sesongen.

- Det er kanskje litt for tidlig å konkludere, men det har vært et meget bra fiske til nå i år. Fullt på høyde med fjoråret, sier Brodersen i pressemeldingen.

36a0ca71bd8eee622a90545735d704e5 Elvevertene June Stjernen og Trond Kristensen i Beiarn.  (Foto: Lars Antonsen/Designia) Foto: Lars Antonsen/Designia
Siste saker
Mest lest